Silta kriisin jälkeiseen aikaan ei ole vielä valmis – osa vaikutuksista vasta konkretisoitumassa

Kauppakamarit toteuttivat kolmannen kerran tilannekuvakyselynsä koronakriisin alettua. Tuloksista nähdään, että odotuksissa on edelleen varsin vahvaa huolestuneisuutta, varsinkin niiden toimialojen osalta, joissa vaikutukset ovat jo realisoituneet. Tuloksissa ei kuitenkaan ole merkittävää muutosta edelliseen kyselyyn, vaikka tilanne on yrityksille edelleen erittäin haastava. Rajoitusten purkamisen osalta mm. testaamisen ja tartuntaketjujen tehokkaan jäljityksen sekä alakoulujen ja päivähoidon avaamisen koettaisiin vaikuttavan myönteisesti.

Uusin koronaviruksen vaikutuksia koskeva kauppakamarien tilannekuva Satakunnan osalta valmis

Kauppakamarit toteuttivat kolmannen kerran tilannekuvakyselynsä koronakriisin alettua. Tuloksista nähdään, että odotuksissa on edelleen varsin vahvaa huolestuneisuutta, varsinkin niiden toimialojen osalta, joissa vaikutukset ovat jo realisoituneet. Osa vaikutuksista tulee viiveellä, Tuloksissa ei kuitenkaan ole merkittävää muutosta edelliseen kyselyyn, vaikka tilanne on yrityksille edelleen erittäin haastava.

Satakuntalaiset yritykset ovat aktiivisesti tarttuneet häiriötilanteiden rahoituksiin. Tukihakemusten määrät ovat olleet isoja, mutta päätöksenteko on ruuhkaantunut pahasti. Tämä aiheuttaa ylimääräistä harmia, koska maksuvalmiuden suunnittelu vaatisi nopeampaa ennakointia yrityksissä.

On huomattava, että niillä aloilla, joiden liiketoimintaa on rajoitettu tai kielletty, on vielä tehtävä valtion osalta kompensaatiotoimia korvaamaan menetettyä liikevaihtoa. Ravintola- ja matkailualalla kauppakamarit ovat esittäneet alv-veron laskemista väliaikaisesti 14 %:sta 10 %:iin yhtenä mahdollisena keinona saada kannattavat ja vakavaraiset yritykset selviytymään kriisin yli.

Terveyden merkitys työpaikoilla on korostunut kriisin aikana. Yhä edelleen yrityksissä terveystilanne on kohtuullisen hyvä, mutta arvioissa on varauduttu laajempiin poissaoloihin pandemia-ennusteiden mukaisesti. Terveyden turvaamiseen suhtaudutaan erittäin suurella vakavuudella. Osa uusista käytännöistä on varmasti tullut jäädäkseen. Työpaikoilla kiinnitetään korostetusti huomiota hygieniatason nostamiseen sekä sellaisiin työkäytäntöihin, joiden avulla kontakteja saadaan minimoitua niissä työtehtävissä, jota ei voida suorittaa etätyönä. Sosiaalitilojen käytössä ja esim. lounastauoilla henkilöstön tuleekin olla erityisen huolellinen kriisin yhä kestäessä.

Kauppakamarien kyselyssä kysyttiin myös erilaisten rajoitusten haittavaikutuksia talouteen. Satakuntalaiset yritykset kokivat kymmenen henkilön kokoontumisrajoituksen jo haitalliseksi, eivätkä toivoisi enää tiukennuksia tähän määrään. Myös kansainvälisen työvoiman liikkuvuutta koskevat kiellot haittaavat yritysten toimintaa ja tähän toivottaisiin selkeämpiä käytäntöjä. Julkisten tilojen, kuten liikuntatilojen ja kulttuurilaitosten sulkemisen on koettu liiketoimintaa haittaavaksi. Sen sijaan testaamisen ja tartuntaketjujen tehokkaan jäljityksen sekä alakoulujen ja päivähoidon avaamisen koettaisiin vaikuttavan myönteisesti ja näitä toimia toivotaan luonnollisesti heti, kun se on turvallisuustilanteen osalta mahdollista.

Muutamia poimintoja (S- Satakunnan kauppakamarin alueella, R- Rauman kauppakamarin alueella)

  • Liikevaihdon odottaa pysyvän ennallaan enää S 9,2 % ja R 16,2, % vastanneista
  • Konkurssin riski on noussut merkittävästi S 28 % ja R 8 % yrityksissä
  • Julkisten tilojen sulkeminen on vaikuttanut haitallisesti tai erittäin haitallisesti S 50,0 % ja R 40,9 %
  • Alakoulujen ja päiväkotien avaaminen vaikuttaisi myönteisesti S 43,6 % ja R 54,6%
  • Testaamisen ja tartuntaketjujen jäljitys vaikuttaisi myönteisesti S 44,4 % ja R 69,7 %


Olemme mielellämme käytettävissä haastatteluun:

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari, 044 710 5364
Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari, 040 708 8555

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 30.3. ja 16-17.3. Vastaajia oli tällä kerralla Satakunnan kauppakamarin alueella 119 ja Rauman kauppakamarin alueella 44. Kyselyn valtakunnalliset tulokset kokonaisuudessaan löytyvät täältä:

Tulosten yhteenveto valtakunnallisesti