Tampere-Pori/Rauma -radan liikenteen kehittämisestä tehdään kaksi selvitystä

-Pori/Rauma -radan kehittämistä varten käynnistyy hanke, jossa tutkijaan, millaisia keinoja ja mahdollisuuksia radan liikenteen kehittämiselle on sekä kartoitetaan radan infrastruktuurin liikenteelle aiheuttamia pullonkauloja. Selvityksen ohjaukseen ja kustannuksiin osallistuvat Pirkanmaan liitto, Satakuntaliitto, radan varren asemakaupungit Tampere, Nokia, Sastamala, Pori, Rauma, Kokemäki ja Harjavalta sekä Tampereen, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit. Selvityksen rinnalla Väylävirasto laatii erillistä radan infrastruktuuria tarkastelevaa tarveselvitystä, jonka tulokset hyödynnetään operointitarkasteluissa.

Selvitysten kohteena on tärkeä kahteen satamaan johtava tavaraliikenteen rata, joka palvelee myös kahden maakunnan henkilöliikenteen tarpeita.

Henkilö- ja tavaraliikenteen kuljetukset Tampere-Pori -radalla ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen merkittävästi. Lisäksi Rauma on ollut kiinnostunut avaamaan Rauman suuntaan henkilöliikennettä. Väyläviraston tuoreet tilastot osoittavat, että tavaraliikenne radalla kasvaa voimakkaasti. Viime vuonna pelkästään Lielahti-Kokemäki -rataosalla kuljetettiin yli miljoona tonnia enemmän tavaraa kuin vuonna 2017. Myös henkilöliikenteen matkustajamäärät radalla ovat kasvussa. Henkilöliikenteen osalta Pirkanmaan alueellinen junapilotti tulee 15.12.2019 alkaen parantamaan Tampereen ja Nokian välistä liikennettä 14:sta uudella junavuorolla. Pilottialue ei yllä Sastamalaan, koska rata- ja asemakapasiteetti ei riitä. Rauman suuntaa ei valittu pilottikokonaisuuteen, mutta sen avaamista tutkitaan syksyn aikana. Henkilöliikenteen lisäksi tavaraliikenteellä on radalla merkittäviä kehittämistarpeita mm. volyymiltaan kasvavien hiilen transitokuljetusten johdosta.

Hiilijunista aiheutuu myös melu- ja tärinähäiriötä radan läheisyydessä asuville. Tämän takia Väylävirasto on perustanut erillisen työryhmän käsittelemään asiaa. Mitattua tietoa tärinästä saadaan Porin ja Harjavallan välillä suoritetuilla testijunien koeajoilla elokuun aikana*. Radan kunto on samalla huonontunut merkittävästi Pori-Mäntyluoto -välillä. Satamayhteyksien johdosta rata on merkityksellinen muillekin logistiikkaa koskeville suunnitelmille ja selvityksille.

Selvitystyötä hallinnoi Pirkanmaan liitto ja se on tilattu WSP Finland Oy:ltä. Aikataulun mukaan selvitys valmistuu 16.12.2019 mennessä. Väyläviraston tilaama infraselvitys valmistuu helmikuuhun 2020 mennessä.

Pori-Tampere -radan liikennöinnistä on julkaistu myös reportaasi, joka on luettavissa osoitteessa https://lansireitti.fi/ratareportaasi/

*Väyläviraston tiedote 12.8.2019:
https://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/rautatieliikenteen-aiheuttamaa-tarinaa-tutkitaan-porin-seudulla-elokuussa.html?block=5&category-name=Logistiikka+ja+liikenne

Lisätiedot:
Maakunta-asiamies Marika Luoma, Satakuntaliitto p. 044 711 4321
Suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Pirkanmaan liitto p. 050 344 2414
Liikennesuunnittelija Mikko Vallbacka, p. 044 735 1141