Teknologiamurros, kasvutavoitteet ja kansainvälistyminen haastavat PK-yritysten hallitustyötä myös Rauman seudulla

PK-yritykset panostavat hallitustyöhön ja ovat löytäneet myös ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Toisaalta tulevaisuus haastaa hallituksen osaamisen esimerkiksi kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen muodossa, mikä huolettaa erityisesti toimitusjohtajia. Moni kaipaa hallituksiin lisää vaihtuvuutta, sillä lukuisista hallituksista löytyy myös vapaamatkustaja. Rauman seudun tulokset myötäilevät pääpiirteissään valtakunnan lukemia lukuun ottamatta hallituksen kokoonpanoa koskevia kysymyksiä.

Tiedot ilmenevät Kauppakamarien PK-hallitusbarometristä, johon vastasi 1100 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Rauman seudulta vastaajia oli 21.

PK-yritykset panostavat hallitustyöskentelyyn, sillä yli 40 prosentilla vastaajien yrityksistä on vähintään yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen. Ulkopuolisiin jäseniin ollaan myös varsin tyytyväisiä, kun heidän saamansa keskimääräinen arvosana on 4,1 (asteikko 1-5).

Eniten hallituksen jäseniltä odotetaan liiketoimintaosaamista, yritystalouden ja rahoituksen hallintaa sekä kokemusta strategisesta työskentelystä. Uuden teknologian osaamisen arvostus on noussut kahden vuoden takaisesta, mutta ei kolkuttele vielä kärkeä. Henkilökohtaisista ominaisuuksista arvostetaan eniten yhteistyökykyä, selvästi enemmän kuin itsenäistä ajattelutapaa ja kykyä kyseenalaistaa.

“On selvää, ettei tehokas hallitus voi olla taistelutanner, mutta isoja päätöksiä pitää harkita perusteellisesti ja monesta näkökulmasta. Kuitenkin alle kaksi kolmesta vastaajasta pitää itsenäistä ajattelutapaa ja kykyä kyseenalaistaa hallituksen jäsenille tärkeinä ominaisuuksina. Ilahduttavasti vastauksista löytyi myös kommentteja tyyliin ‘joo joo -miehiä ei hallituksiin tarvita’”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kuvaa tuloksia.

Tulevaisuus hallitusten haasteena
Ensi näkemältä tilanne näyttää hyvältä, sillä useampi kuin kolme neljästä vastaajasta pitää hallituksen osaamista riittävänä yrityksen nykytilanteen kannalta. Luottamus tulevaisuuteen ei ole yhtä suurta, sillä lähes puolet, 44 prosenttia vastaajista katsoo, ettei hallituksessa ole riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden, esimerkiksi kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen kannalta.

Rauman seudulla ollaan kuitenkin tyytyväisempiä hallituksen osaamiseen ja kokoonpanoon, mitä muualla suomessa (kts. liitteenä olevat kaaviot 1 ja 2). Esimerkiksi vain 10% raumalaisista vastaajista kertoo olevansa tyytymättömiä hallituksen osaamiseen. Tähän voi vaikuttaa vastaajien määrän vähäisyys – vastaajiksi on valikoitunut yrityksiä, joissa hallitustyön kehittämiseen ja onnistumiseen on paneuduttu muita enemmän.

Raumalaisen Vesi-Vasa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pauliina Nordberg toteaa tuloksista: "On hienoa, että pk-yritykset panostavat yhä enemmän hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Lähdin mukaan Vesi-Vasa Oy:n hallitukseen vuonna 2017, kun omistaja Jani Vainio pyysi mukaan hallitustyöskentelyä kehittämään. Vesi-Vasassa näen ison kasvupotentiaalin ja hallitus tukee johtoa hallitun kasvun mahdollistajana. Hallituksen työskentelyssä on toki vielä kehitettävää ja kauppakamarin koulutukset ovat siihen hyvä lisä. Osallistuimme yhdessä Jani Vainion kanssa HHJ-kurssille vuonna 2018, mikä toi hyvää tietotaitoa lisää oman osaamisen tueksi ja antoi konkreettisia työkaluja hallitustyöhön."

“Kun 40 prosenttia vastaajista katsoo, ettei hallituksen jäsenistössä ole riittävää vaihtuvuutta ja kolmannes kertoo, etteivät kaikki jäsenet panosta ja osallistu hallitustyöhön riittävästi, viesti on selkeä: monen yrityksen on kiinnitettävä enemmän huomiota hallituksen kokoonpanon kehittämiseen”, Leena Linnainmaa painottaa.

“Oivallinen työkalu hallituskokoonpanon ja -työskentelyn kehittämiseen on hallitustyön arviointi, joka on yleistynyt kahden vuoden takaiseen verrattuna. Silti vajaa 40 prosenttia PK-yrityksistä ei vielä tee arviointia, eikä edes harkitse sitä. Huomionarvoista on myös se, että verrattaessa hallitusjäsenten ja toimitusjohtajien antamia vastauksia havaitaan selvä ero: toimitusjohtajat suhtautuvat hallituskokoonpanoon ja työskentelyyn selvästi hallitusjäseniä kriittisemmin ja esimerkiksi kaipaavat enemmän sparrausta ja haastamista hallitukselta. Saattaa olla, että jotkut hallitukset yliarvioivat tuottamansa lisäarvon. Hallitustyön arviointiin kannattaa ottaa siihen toimitusjohtaja mukaan, jolloin voi avautua sokeita pisteitä”, Linnainmaa kertoo.

Vaikka johdon seuraajasuunnittelu on selvästi yleistynyt kahden vuoden takaisesta, se ei ole vielä täysin lyönyt itseään läpi PK-yrityksissä, kun yli 40 prosenttia ei tee sitä edes väliaikaisia kriisitilanteita varten. Pitkän tähtäimen ja kriisitilanteiden seuraajasuunnitelma on vain 13 prosentilla PK-yrityksistä.

Kouluttautuminen kannattaa
Kouluttautuminen tehostaa hallitustyötä. Vastaajista yli 40 prosenttia on suorittanut kauppakamareiden Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuksen. Kouluttautuminen näkyy kyselyn tuloksissa. Esimerkiksi hallituksen vaihtuvuutta pidetään selvästi useammin riittävänä, jos vastaaja on suorittanut HHJ-kurssin verrattuna koulutusta käymättömiin vastaajiin (62 % vrt. 54 %). Myös hallitustyön arviointi on selvästi yleisempää niissä yrityksissä, joista vastaaja on käynyt HHJ-kurssin.

Palkkiot maltillisia mutta kasvussa
Puolet vastaajayrityksistä ei maksa hallituspalkkioita. Tämä liittyy siihen, että usein hallituksissa istuu omistajia. Niistä PK-yrityksistä, joiden hallituksessa on ulkopuolisia jäseniä, 80 prosenttia maksaa palkkioita.

Palkkiot ovat nousseet vuoteen 2017 verrattuna, mutta ovat yhä maltillisia. Puheenjohtajan vuosipalkkion mediaani on 7 500 euroa ja jäsenen 2 400 euroa. Kun pienimmät yritykset jätetään pois ja katsotaan 50-249 työntekijän yrityksiä, puheenjohtajan vuosipalkkion mediaani on 12 000 euroa ja jäsenen 5 000 (2017: 6 000 ja 3 800 euroa). Palkkiot ovat keskimäärin suurempia niissä yrityksissä, joiden hallituksessa on ulkopuolisia jäseniä.

Tiedot perustuvat kauppakamareiden PK-hallitusbarometriin, johon vastasi helmikuussa 1100 yritystä eri puolilta Suomea. Kauppakamareiden PK-hallitusbarometri toteutetaan kahden vuoden välein.

Lisätietoa:
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183
Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa, p. 040 70 88 555
Vesi-Vasa Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Rauman Hyvinvoinnin Walimon tj. Pauliina Nordberg, p. 0503181187

Liitteet: Selvitys, esitys tuloksista

pk-hallitusbarometri 2019.pdf

hallitusbarometri taulukot.docx