Rauman kaupungin tiedote ja vetoomus elinkeinoelämälle 24.2.2021

Rauman huonontuneesta koronatilanteesta johtuen tartuntariski on kasvanut. Nyt on yhteisvastuun aika! Jaamme Rauman kaupungin sote-toimialajohtaja Satu Helinin ja Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen vetoomukset verkostollemme.

Rauman yrityksille tartuntatautilain mukaisia velvoitteita

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti 23.2. ottaa uudistuneen tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet käyttöön Rauman kaupungin alueella koronaepidemian leviämisen estämiseksi.


Velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä Rauman kaupungin alueella olevia toimijoita:

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;
3) kunnat ja kuntayhtymät;
4) uskonnolliset yhdyskunnat;
5) julkisoikeudelliset laitokset.

Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi yllä mainittujen tahojen on toiminnassaan huolehdittava, että:
1)Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsienpuhdistamiseen
-Käsidesi tai käsien pesupaikka ja kannellinen roska-astia kertakäyttöisen käsipyyhkeen hävittämistä varten tulee olla helposti asiakkaan tavoitettavissa
​​​​​​​-Käsien puhdistamiseen tulee ohjata esimerkiksi opasteen avulla

2)Toimitilojen käyttämisestä vastaavan tahon tulee varmistaa, että työntekijöillä sekä asiakkailla on tosiasialliset edellytykset 2 metrin turvavälin pitämiseen mm.väljentämällä kalusteiden sijoittelua ja/tai rajaamalla samaan aikaan toimitilassa olevien henkilöiden määrää esim. ovelle kiinnitettävin opastein

3)Toimitilojen käyttämisestä vastaavan tuleeohjata asiakkaita turvallisuusohjeiden noudattamiseen mm. toimitilan oviin ja sisätiloihin sijoitettavin opastein sekä mahdollisin kuulutuksin
- Turvavälin lisäksi sisällä olevia tulee ohjata käyttämään kasvomaskia

4)Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
-Tarttumapintoja, kuten kahvoja ja kädensijoja sekä näppäimistöjä tulee puhdistaa desinfioivalla pyyhkeellä asiakasmäärän huomioon ottaen vähintään 1 – 2 kertaa päivässä
-Lattioiden ja pintojen puhdistamista tulee lisätä, esimerkiksi kaksinkertaistaa nykyisestä

5)Odotus-, oleskelu- ja taukotilat
-Oleskelua yhteisissä tiloissa tulee vähentää esimerkiksi poistamalla tai peittämällä istuimia ja opastein
-Jos toiminnassa on välttämätöntä odotus- tai oleskelutilojen käyttö, tulee varmistaa kalusteiden sijoittelulla ja opastein 2 metrin turvavälin toteutuminen
-Tavoitteena on, että tilassa ei viivyttäisi yli 15 minuuttia kerralla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilaitosten toiminnassa sovelletaan niille annettuja erityisohjeita. Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Rauman kaupungin verkkosivuilta on tulostettavissa opasteita, rauma.fi/korona. Yllä olevaa ohjetta täsmennetään mahdollisten valtakunnallisten ohjeiden perusteella. Lain mukaiseen toimintaan tulee Raumalla ryhtyä 24.2.2021 alkaen. Lain 58 c - 58 h § ja 59 a – 59 e § sekä 91 § 1 momentti ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Lisätietoja antavat
Hannu Nordqvist, johtava ylilääkäri, puh. 044 403 5190
Satu Helin, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puh. 050 428 5244


Kaupunginjohtajan terveiset: Nyt on yhteisvastuun aika

Hyvät palvelualan ja kaupan alan yritykset Raumalla!

Koronan kanssa on eletty nyt jo yli vuosi ja Satakunnan levinneisyystilanne on vaihdellut perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen välillä. Parhaillaan Rauma ja koko Satakunta ovat leviämisvaiheessa ja koronavirustilanne on vaikea. Ilmaantuvuusluku Satakunnassa on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toisiksi korkein ja Raumalla ilmaantuvuusluku on Satakuntaa vielä huomattavasti korkeampi. Erityistä huolta aiheuttavat muuntovirukset, jotka leviävät perusvirusta herkemmin.


Riski tartunnan saamiseen lisääntynyt
Satakunnan terveysviranomaisten mukaan riski tartunnan saamiseen on Satakunnassa lisääntynyt ja on erittäin tärkeää pystyä ehkäisemään tartuntojen leviäminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Petteri Lankisen mukaan käsillä ovat viruksen leviämisen pysäyttämisen kannalta aivan ratkaisevat viikot. Jos me kaikki rajoitamme kontaktimme välttämättömään ja vain lähipiiriin sekä noudatamme tarkasti annettuja maski- ja etäisyyssuosituksia seuraavat kolme viikkoa, meillä on vielä mahdollisuus kääntää tämä tilanne.

On ymmärrettävää, että ihmiset alkavat turtua jatkuviin ohjeisiin ja suosituksiin, mutta nyt pitäisi vielä jaksaa sinnitellä. Kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen on nyt kriittistä. Tilanne pitää saada haltuun, jotta terveydenhuoltomme ei ylikuormittuisi. Raumalla terveyspalveluissa on jo jouduttu pyytämään lisähenkilöstöä muista Satakunnan kunnista ja Satasairaalasta.

Epidemian leviäminen riippuu meistä kaikista ja siksi käännyn puoleenne ja luotan apuunne. Kyse on joukkuepelistä, jossa ratkaisee nyt nopeus.

Toivon teiltä asiakkaiden entistä laajamittaisempaa opastusta niin, että liikkeeseen tultaessa asiakas tietää, että maskisuositus on voimassa ja että varoetäisyyksiä tulee noudattaa. Jos infotauluista, julisteista ja kuulutuksista huolimatta asiakastiloihin pyrkii maskittomia ihmisiä, heitä tulisi asiassa ohjeistaa.

Olemme toimittaneet Rauman kauppakamarille ja Rauman yrittäjille eri kielisiä julisteita maskisuosituksista sähköisesti jaettavaksi.

Maskisuositukset kieliversioina

Julisteita saa sähköisinä versioina myös Rauman kaupunkikehityksestä: kaupunkikehitys@rauma.fi.

Yhteistyöterveisin
Johanna Luukkonen
kaupunginjohtaja
Puh. 040 673 2001