Kauppakamareiden myöntämistä ja vahvistamista asiakirjoista perittävät maksut 1.1.2022 alkaen

Keskuskauppakamarin valtuuskunta on syyskokouksessaan 15.12.2021 päättänyt korottaa kauppakamarien myöntämien ja vahvistamien ulkomaankaupan asiakirjojen maksuja 1.1.2022 alkaen seuraavasti:

  • Alkuperätodistusten, kauppalaskujen sekä muiden ulkomaankaupan asiakirjojen maksut ovat jatkossa 32 euroa ja kopion 16 euroa kappale.
  • Erikoistodistusmaksut nousevat viisi euroa. Päivitetyn hinnaston näet TÄÄLTÄ.

Fees for the foreign trade documents confirmed and issued by the Finnish chambers of commerce starting from the 1st January 2022

The Delegation of the Finland Chamber of Commerce has confirmed on their annual fall meeting on 15th December 2021 the raise of fees for the foreign trade documents confirmed and issued by the Finnish Chambers of Commerce from 1st January 2022:

  • Certificates of Origin (CO), commercial invoices and other foreign trade documents prices are 32 euros per document and copies 16 euros per copy.
  • Special certificate prices are increased with 5 euros. Updated price list can be found HERE.

Avgifterna för dokument som handelskamrarna utfärdar och bestyrker från och med 1.1.2022

Centralhandelskammarens delegation har vid sitt höstmöte den 15 december 2021 beslutat att från och med den 1 januari 2022 höja avgifterna för de utrikeshandelsdokument som handelskamrarna utfärdar och bestyrker:

  • avgiften för ursprungsintyg, fakturor och andra utrikeshandelsdokument stiger till 32 euro per dokument och 16 euro per kopia.
  • Specialintygens avgift stiger med fem euro. Du kan se den uppdaterade prislistan HÄR.