Vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestäminen tulee vapauttaa

Kauppakamarit ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät vaativat vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen vapauttamista lupamenettelystä. Suomi tarvitsee lähivuosina tuhansia uusia ammattiosaajia. Omat nuoremme ja muu työvoima eivät riitä täyttämään kysyntää. Myös Satakunnassa aihe on erittäin ajankohtainen.

Suomeen tarvitaan lisää työvoimaa. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 20 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030. Vajaassa 10 vuodessa syntyvyys on laskenut lähes neljänneksen. Oma väestömme ei riitä pitämään yllä yhteiskuntamme työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää luvan ammatillisille koulutuksenjärjestäjille toteuttaa muuta kuin suomen- tai ruotsinkielistä koulutusta. Lupia yhteen tai useampaan englanninkieliseen tutkintoon on myönnetty 16 koulutuksenjärjestäjälle ja näistä yhdellä on oikeus myös yhteen venäjänkielisen tutkinnon järjestämiseen.

Monet koulutuksen järjestäjät ovat suoraan yrityksistä ja alueellisilta kauppakamareilta tulleiden viestien perusteella hakeneet lupia vieraskielisiin tutkintoihin, mutta turhaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus hakemuksiin on nihkeä: ”Opiskelijan työmarkkina-asema ei ole turvattu, ellei saavuteta riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa”.

Jopa 80 prosenttia Kauppakamarien jäsenyrityksistä toteaa, että pula osaavasta työvoimasta haittaa kasvua.

Tulevan hallituksen tulisi vapauttaa koulutus lupamenettelystä heti. Mitä tehokkaammin ammatillinen koulutus voi vastata kysyntään, sitä paremmin yrityksemme voivat ja tuottavat verotuloja myös koulutusjärjestelmämme hyväksi.

  • Myös Satakunnan alueella on vieraskielistä väestöä enenemässä määrin, joille tulisi olla mahdollisuus tarjota ammatillista koulutusta. Suomenkielisen tarjonnan lisäksi on pystyttävä joustavasti palvelemaan yksilöiden ja yritysten koulutustarpeita myös muilla kielillä, vähintään englanniksi, toteavat Minna Nore Satakunnan kauppakamarista ja Riikka Piispa Rauman kauppakamarista.


Vieraskielinen koulutus on paitsi mahdollisuus suomalaisille kansainvälistymiseen, myös keino lisätä maamme houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille. Kielitaitoisen työvoiman saatavuudella voi olla niin ikään vaikutuksia kansainvälisten yritysten investointihaluihin ja sijoittumiseen Suomeen.

  • WinNova palvelee alueen elinkeinoelämää näiden osaamistarpeiden täyttämisessä. Alueellamme on runsaasti kansainvälistä toimintaa harjoittavia yrityksiä. Monet näistä toimivat aloilla, joiden vetovoima kantaväestön piirissä on heikkoa. Olemme valmistelemassa englanninkielisten koulutusten käynnistämistä näihin haasteisiin vastaamiseksi, ja tulemme hakemaan tähän Opetus- ja kulttuuriministeriöstä järjestämislupaa. Toivomuksenamme on, ettei byrokratia tule hankkeen esteeksi tai hidasteeksi, kertoo toimitusjohtaja Lasse Schultz WinNovasta.


Liite: Vieraskielisten järjestämislupien määrä ja järjestettävät tutkinnot


Lisätiedot:
Lasse Schultz, WinNova, +358 44 455 7301
Minna Nore, Satakunnan kauppakamari, +358 44 710 5364
Riikka Piispa, Rauman kauppakamari, +358 40 708 8555