Ydinvoiman tietotaidosta tulevaisuuden vientituote

Maailma sähköistyy entistä nopeampaan tahtiin, mikä vaatii laajempia panostuksia energiantuotantoon. Omavaraisuus, luotettavuus ja puhtaat raaka-aineet yhdessä avoimen vastuullisuuden kanssa ovat ydinvoimatuotannon vahvuuksia. TVO Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua nostaa esiin mahdollisuuden, että vuosikymmenien aikana kerätyt tutkimusmenetelmät voivat olla tulevaisuudessa yksi Suomen vientituotteista.


Energiatalous on viimeisen vuoden aikana noussut keskustelunaiheiden kärkipaikalle. Ajattelun muutos on vaatinut ehkä ikäviä käänteitä maailmantilanteessa, mutta samalla se on opettanut meidät katsomaan jokapäiväisiä asioita uudesta kulmasta. Esimerkiksi omavaraisuuden merkitys ja sen arvostus ovat kovassa kasvussa.

Ehdottomasti keskeisin sähköntuotannon tekijä on Teollisuuden Voima Oyj:n Eurajoella sijaitseva Olkiluodon ydinvoimalaitos. Vuodesta 2008 lähtien yhtiön toimitusjohtajana toiminut Jarmo Tanhua jos kuka tuntee sekä kotimaisen että ulkomaisen energiateollisuuden viimeisimmät käänteet ja tulevaisuuden näkymät.

Suomessa on energiaraaka-aineet olemassa, mikä on selkeä etu. Meillä on puhdasta tuulivoimaa ja ydinvoimaa, joiden tarjoama sähkö on puhdasta raaka-ainetta esimerkiksi teollisuudelle. Nimenomaan raaka-aineen puhtaus on asia, joka takaa sen, että teollisuus voi toimia vastuullisesti, Tanhua sanoo.

Suomi on ydinvoiman ja sen kehitystyön saralla globaalissa mittakaavassa yksi edelläkävijöistä. Tanhua nostaa tärkeiksi tulevaisuuden tekijöiksi myös suomalaisten cleantech-yritysten korkean osaamistason.

– Meillä on hyvät mahdollisuudet kehittää esimerkiksi vetyenergiaa. Myös TVO on mukana vetyklusterissa. Suomessa pohditaan muun muassa erilaisia tapoja hyödyntää vetyä tulevaisuuden energiaratkaisuissa. Vedyn jalostamiseen tarvitaan paljon puhdasta energiaa.

Maailman sähköistymisen yhtenä merkittävänä asiana on liikenne. On selvää, että sähkönkäyttö kasvaa lähivuosina ja näin ollen myös tuotantoa on lisättävä. 2030-luvulle tultaessa Tanhua näkee energiapaletin koostuvan edellä mainituista asioista.

– Mitä enemmän sähköä tarvitaan, sitä enemmän esiin nousevat toisaalta uusiutuvat ja toisaalta vakaat säästä riippumattomat energiamuodot. Kulutusjoustot tulevat mukaan viimeistään siinä kohtaa, kun energiasta on puute ja hinnat nousevat. Yhteiskuntaa ei kuitenkaan pitäisi joutua suunnittelemaan kovasti vaihtelevien energiahintojen pohjalle, vaan tarvitaan myös ydinvoiman kaltaista vakauttavaa energiatuotantoa.

Toiveena vakaa toimintaympäristö vuosikymmeniksi

Fossiilista polttoaineista luovutaan kaikkialla Euroopassa. Tätä muutosta on jouduttu myös nopeuttamaan, sillä isona fossiilisen energian lähteenä tunnetulta Venäjältä ei sodan myötä saada pitkään aikaan mitään. Omavaraisuuden merkitys on korostunut entisestään.

Ydinvoiman suosio on Suomessa ja Euroopassa nyt korkeammalla kuin koskaan. Yhteiskunnan hyväksyntä päättäjistä kansalaisiin on jopa poikkeuksellisen yhtenäinen. Kehityshankkeita on menossa eri puolilla Eurooppaa.

– Ydinvoiman edut ovat omavaraisuus, säästä riippumaton luotettavuus ja vakaa hinta pitkällä tähtäimellä. Hyvät kokemukset ydinvoimasta, sekä sen edut fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna ilmastonmuutoksen näkökulmasta on ymmärretty, Tanhua sanoo.

Suomi on koko Euroopan mittakaavassa ydinvoiman ja sen kehitystyön kärkimaita. Suomessa on omaa kehitystä esimerkiksi pienten modulaaristen ydinreaktoreiden (SMR) saralla, joista yhtä on suunniteltu Poriin.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

Meillä suomalaisilla on viimeisin ydinvoimaosaaminen OL3-projektista, joka on toki vienyt ennakoitua kauemmin, mutta samalla meille on kertynyt runsaasti osaamista. Tämä osaaminen ei ole kertynyt ainoastaan TVO:lle, vaan myös suomalaiseen tutkimustoimintaan kuten VTT:lle, LUT-yliopistolle ja Säteilyturvakeskukselle. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisesti esimerkiksi turvallisuuskäytäntöjen osalta.

Ehdoton uraauurtava suomalainen kehitystyö on ollut Posiva Oy:n Onkalon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisun realisoituminen. Rakennustyöt ovat nyt valmiit ja parhaillaan tehdään asennustöitä, joita seuraa yhteistoimintakokeet. Loppusijoitukset aloitetaan kuluvan vuosikymmenen puolivälissä.

– Vastuulliset ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisut on ehdoton edellytys ydinvoiman käytölle. Meillä on siihen olemassa oleva ratkaisu. Onkalo kiinnostaa kansainvälisesti, sillä tietotaito, tutkimusmenetelmät ja kehitystyön tavat on toistettavissa muuallakin. Louhijoita löytyy kaikkialta, mutta vuosikymmenien aikana kerätty tietotaito voi olla yksi meidän tulevaisuuden vientituotteista.

Tulevilta päättäjiltä Tanhua toivoo vakautta investointi- ja toimintaympäristöön.

– Meidän investointimme kestävät kymmeniä vuosia, joten lähtökohdan on oltava se, että tehdään pitkäjänteisiä päätöksiä ilman suuria yllätyksiä. Kannattavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollistetaan rauhallinen toimintaympäristö ja ylläpidetään investointimahdollisuuksia.

​​​​​​​​​​​​​​

Avoin viestintä osa vastuullisuutta

Vastuullisuudesta puhuttaessa TVO:n kohdalla esille nousevat muun muassa ympäristötekijät ja sosiaaliset vastuut, mutta luonnollisesti tärkein asia on pitää huolta ydinturvallisuudesta. TVO:lla työskentelee hieman yli tuhat henkilöä ja Posivalla noin 100, tämän lisäksi välilliset työllistämisvaikutukset ovat merkittävät – nyt ja tulevaisuudessa.

– Perustehtävämme on yhteiskunnallinen vaikutus niin, ettei sitä yhteiskunnallista vaikutusta tule. Tähän liittyy vakaa sähköntuotanto ja ydinturvallisuus, sekä ympäröivän kuntien ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen, Tanhua painottaa.​​​​​​​

Luomme luottamusta ydinvoimaan. Kerromme mahdollisimman avoimesti kaikesta, mitä laitosalueella tapahtuu. Meillä ei siis ole salaisuuksia, vaan viestimme avoimesti esimerkiksi viivästymisistä ja haasteista.

Energiansäästö koskettaa jokaista suomalaista, myös ydinvoimayhtiön toimitusjohtajaa. Tanhua muistelee olleensa noin 15 vuotta pörssisähkön asiakas. Monet meistä ovat havahtuneet aikuisiällä nyt ensimmäistä kertaa tarkemmin sähkönhintoihin.

– Pörssisähköasiakkaana pystyn itse vaikuttamaan omaan sähkölaskuuni ajoittamalla arjen toimintojen kulutusta tietyille kellonajoille. Merkityksellisen energian, kuten lämmityksen ja lämpimän veden käytön ajoittaminen on tullut entistäkin tärkeämmäksi.

– Vaikka TVO toimii sähköntuotannossa, haluamme energiaa käytettävän järkevästi ja säästeliäästi. Vallitsevaan tilanteeseen johtaneet syyt ovat valitettavat, mutta on hienoa, että ihmiset ovat havahtuneet entistä tarkemmin energia-asioihin.

Kuten monet arjen tärkeät työkalut, myös me ihmiset tarvitsemme virtaa. Tanhua kertoo latautuvansa perheen parissa.

– Minulla on kaksi tärkeää harrastusta eli golf ja pesäpallokatsomossa istuminen. Kaikki tyttäreni pelaavat Naisten Superpesis -tasolla, ja otteluiden seuraaminen on parasta latautumista, Tanhua hymyilee.


ARTIKKELI ON ALUNPERIN JULKAISTU RAUMAN KAUPPAKAMARI –LEHDESSÄ 1/2023.

Teksti ja kuvat: Marko Östman, Viestintäosakeyhtiö Bonde Oy