Yhteistyö avainasemassa Satakunnan kilpailukyvyn ja osaamisen kehittämisessä

Headai-yrityksen Harri Ketamo (vas.) sekä SAMKin projektipäälikkö Johanna Lainio ja tutkimuspäälliköt Mikko Pakkasela ja Pekka Suominen tekevät monipuolista yhteistyötä Satakunnan osaamisen vahvistamiseksi. Kuvannut Veera Korhonen.

Teksti: Hanna Rissanen, kuva: Veera Korhonen

Digitalisaatiokehityksellä on näkyvä rooli yritysten, maakuntien ja koko Suomen kasvussa. Satakunnassa tehdään monipuolista aiheeseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka tavoitteena on tukea yritysten kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistamista.

Tutkimuksella tietoa ja työkaluja

Viime vuosien äkilliset toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Uusiutumisen ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että Satakunnan vahva tutkimus-, koulutus- ja kehittämisosaaminen hyödynnetään yrityksissä jatkossa entistä paremmin.
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) panostaa yritystoimintaa tukevaan käytännönläheiseen tutkimustoimintaan. Viimeisen neljän vuoden aikana perustetut tutkimuskeskukset toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja tukevat niitä liiketoiminnan uudistamisessa.
Tutkimus- ja tuotekehityskeskus RoboAI:ssa yhdistyvät SAMKin ja Tampereen yliopiston osaamiset. Tutkimustyö palvelee Satakunnan alueen yrityksiä, yhteisöjä ja julkisia toimijoita automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvissä haasteissa. RoboAI toteuttaa kehitysprojekteja testauksen, tuotekehityksen ja suunnittelun tueksi.

– RoboAI:n tutkijat, opettajat ja Robotiikka Akatemian insinööriopiskelijat toteuttavat vuosittain noin 50 projektia alueen yritysten kanssa. Toiminnan ytimessä on yhteiskäyttölaboratorio ja siellä toteutettavat robotiikan, konenäön, simuloinnin ja 3D-tulostuksen projektit, opintojaksot sekä koulutukset, RoboAI:n tutkimuspäällikkö Pekka Suominen kertoo.

SAMKin Tiedolla johtamisen keskus BIC puolestaan keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Tiedon ja datan hyödyntämisen merkitys niin uusien palveluiden luomisessa kuin organisaation toiminnan johtamisessakin on voimakkaassa kasvussa osana digitalisaatiokehitystä.

– BIC tarjoaa tutkimustietoa, työkaluja ja koulutusta yrityksille, auttaen niitä navigoimaan nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Visiona on luoda Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä, BIC:n tutkimuspäällikkö Mikko Pakkasela kiteyttää.


Yritysosaaminen hyödyksi monipuolisesti

Satakunnassa uusien ratkaisujen hyödyntämisen tiennäyttäjä on tekoälyasiantuntija ja yrittäjä Harri Ketamo, jonka intohimo on auttaa paikallisia yrityksiä kasvattamaan kilpailukykyään modernin teknologian avulla. Ketamo tekee Headai-yrityksessään uraauurtavaa työtä tekoälyä hyödyntävien palveluiden kehittämisessä.
– Automaatio on muuttanut työtä ja yhteiskuntaa jo 600 vuotta, kirjapainosta alkaen. Tekoäly on jatkumo automaation ketjussa, eikä ole mitään syytä ajatella, että nykyinen tilanne olisi loppuhuipennus, vaan seuraavat askeleet ovat jo ovella. Jotta me Suomessa ja Satakunnassa voimme vaikuttaa kehityksen suuntaan, meidän tulee tehdä asioita ensimmäisten joukossa, Ketamo painottaa.

– Tekoäly ei ratkaise ihmiskunnan haasteita, vaan ihmiset itse teknologiaa hyödyntäen. Ne, jotka kulkevat edellä, päättävät, mihin suuntaan mennään, Ketamo lisää.

SAMKin Senior Fellow’na toimiva Ketamo on viime vuodet ollut tiiviisti mukana niin tekoälyyn liittyvän koulutuksen kuin tutkimuksenkin kehittämisessä. Ketamon ja SAMKin yhteisissä projekteissa on tähdätty osaamisen kehittämiseen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen niin SAMKin kuin yritystenkin käyttöön.

– On selvää, ettei jokainen yritys voi itse tehdä teknologiakehitystä esim. automaation, robotiikan, tiedolla johtamisen ja tekoälyn alalla. Siksi on tärkeää löytää hyvät kumppanit. SAMKin tutkimuskeskusten tarjoama yhteistyö on erinomainen mahdollisuus alueen yrityksille päästä kokeilemaan uusimpia asioita maltillisilla investoinneilla, Ketamo iloitsee.

Paikallisen osaamisen kehittäminen yhteistyössä on avain yritysten ja koko Satakunnan alueen kestävään kasvuun ja menestykseen.MYRSKY-hanke

SAMK on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Vuonna 2023 valtakunnallinen MYRSKY-hankekokonaisuus keskittyy yritysten muutoskyvykkyyden tukemiseen.

  • Hankkeessa on mukana kahdeksan Länsi-Suomen alueen ammattikorkeakoulua.
  • Hanke tukee yrityksiä tarjoamalla maksuttomia mikro-opintokokonaisuuksia sekä maakunnallisesti toteutettavaa valmennusta.
  • Tavoitteena on edistää yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä muutoskyvykkyyttä.
​​​​​​​

Lisätiedot: myrsky.samk.fi
Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia