Yhteistyö veturiyritysten ja oppilaitosten välillä lähtenyt hyvin käyntiin: ensimmäiset konkreettiset askeleet on jo otettu

Konseptin kehittämisen ydinryhmä kokoontui ennen pääsiäistä Rauman meriteollisuuspuistossa. Kuvassa vasemmalta oikealle Hanna-Kaisa Desavelle (WinNova), Teppo Lundell (SAMK), Teija Harju (WinNova), Päivi Junnila (Rauman kauppakamari), Lasse Schultz (WinNova), Kristiina Ekholm (Kongsberg Maritime Finland Oy), Riitta Tempakka (SAMK), Riikka Piispa (Rauman kauppakamari) ja Johanna Peltomaa (Rauma Marine Constructions Oy).

Oppimisympäristön tekemisen ytimessä on ratkaisujen kehittäminen osaajapulaan ja osaamistarpeisiin. Yhteistyö veturiyritysten ja oppilaitosten välillä on lähtenyt hyvin käyntiin ja ensimmäiset konkreettiset askeleet on jo otettu. Ensimmäiset työssäoppimisjaksot starttaavat, monenlaisia tapahtumia järjestetään ja lisää yrityksiä houkutellaan mukaan.

Meriteollisuuspuisto muotoutuu oppimisympäristöksi vaihe vaiheelta yritysten ja oppilaitosten yhteisessa konseptikehityksessä. Konseptin kehittämisen ydinryhmä, jossa edustettuina ovat mm. meriteollisuuspuiston veturiyritykset Kongsberg Maritime Finland Oy ja Rauma Marine Constructions Oy sekä alueen oppilaitokset, kokoontui yhteen miettimään tulevaa toimintaa huhtikuussa 2022.

Tulevaan syksyyn on esimerkiksi suunnitteilla yhteistyön tiivistäminen meriteollisuudessa tapahtuvien työssäoppimisjaksojen osalta, ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät haastamaan itseään opinnäytetöiden parissa ja ensimmäiset kansainväliset työssäoppimisjaksot starttaavat jo toukokuussa.

Keväällä on useampia tapahtumia, joissa oppimisympäristö on näkyvässä roolissa. WinNovan alojen illassa kahdeksasluokkalaiset ja heidän vanhempansa antoivat jo positiivista palautetta kone- ja tuotantotekniikan sekä meriteollisuuden tiiviistä yhteistyöstä. Toukokuussa Satakunnan opinto-ohjaajat pääsevät tutustumaan meriteollisuuteen Kongsbergilla. Samassa yhteydessä he saavat meriteollisuuden kuulumisia useasta näkökulmasta, kun Kongsberg Maritime Finland Oy:n, Logistikas Oy:n, Rauma Marine Constructions Oy:n ja Telesilta Oy:n (Harju Elekter) edustajat kertovat yritysten toiminnasta. Toukokuussa Meriteollisuuspuisto on myös esillä Taitaja2022-kisoissa Porissa.

Alueen pitovoiman näkökulmasta on lisäksi ensiarvoisen tärkeää saada tulevaisuuden tekijät ja yritykset kohtaamaan. Tässä on onneksi selkeä winwin-tilanne: opiskelijapalautteen perusteella yritysesittelyt joko oppilaitoksissa tai suoraan yrityksissä koetaan todella kiinnostaviksi ja yritykset puolestaan ovat valmiita esittelemään omaa toimintaansa. Syksyyn on myös varattu verkostoitumismahdollisuuksia opiskelijoille ja yrityksille Nordic Business Forumin yhteydessä syyskuussa sekä Rauman Meriverkostopäivässä marraskuussa.

"Oppimisympäristön mahdollistamasta yhteistyöstä saadaan aina enemmän irti, mitä useampi yritys lähtee rohkeasti avaamaan osaaja- ja osaamistarpeitaan! Projektitiimi kannustaa myös ravistelemaan käsityksiä oppilaitosyhteistyöstä ja haastamaan oppilaitoksia – tehdään yhdessä fiksusti ja ketterästi. Meillä on mahdollisuus monenlaisiin kuvioihin: esimerkiksi riittävän suuri määrä työssäoppimisjaksoja mahdollistaisi työpaikkaohjaajaan oppilaitoksen puolesta", toteaa projektipäällikkö Hanna-Kaisa Desavelle kannustaen yrityksiä rohkeasti mukaan toimintaan haastavasta maailmantilanteesta riippumatta.

Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä - konsepti kehitteillä

Kehitteillä on Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konsepti, jonka ideana on toteuttaa teollisuuspuiston alueelle oppimisympäristöajatteluun perustuva osaamisen kehittämisen tukipalvelu. Tavoitteena on luoda meriteollisuuden osaamiskeskittymä, joka pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen, monipuolisiin jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksiin ja ketteriin yhteistyöverkostoihin. Yhteistyössä ovat mukana alueen yritykset, Satakunnan ammattikorkeakoulu, WinNova, Rauman meriteollisuuskiinteistöt Oy, Rauman kaupunki ja Rauman kauppakamari.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Hanna-Kaisa Desavelle, hanna-kaisa.desavelle(at)winnova.fi, p. 044 455 8280

Konseptia kehitetään osana Keski-Suomen Ely-keskuksen rahoittamaa Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanketta (ESR). ​​​​​​​