Yritykset haluavat tehdä vaikuttavia ilmastotoimia

Noin 200 suomalaista yritystä otti askeleen kohti vastuullisempaa liiketoimintaa osallistuessaan Keskuskauppakamarin maksuttomaan ilmasto-ohjelmaan. Ohjelmaan osallistuvat yritykset saivat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskemiseen.

Viime vuonna haettiin vapaaehtoisia yrityksiä osallistumaan kauppakamarien ilmasto-ohjelmaan, joka on suunnattu pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka eivät ole vielä aloittaneet ilmastotyötä tai ovat vasta sen alkuvaiheessa. Ilmasto-ohjelmaa järjestää Keskuskauppakamari LähiTapiolan tuella, ja osallistuminen ohjelmaan on yrityksille maksutonta. Yli 300 yritystä haki ohjelmaan, joista noin 200 valittiin mukaan. Valinnoissa painotettiin yritysten halua sitoutua ohjelmaan. Ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästöjen tekemiseen.

”Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat olleet aiempien kyselyjemme perusteella syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Yhä enemmän vaakakupissa painaa kuitenkin asiakkaiden odotukset ja tahto toimia oikein”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.
Vastaavasti kustannukset, resurssien ja osaamisen puute ovat olleet syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu.
”Isot yritykset ovat tehneet jo vuosia vastuullisuustyötä, koska niillä on ison yrityksen resurssit palkata osaajia tähän. Pk-yrityksillä on halua, mutta harvoin mahdollisuutta palkata ihmistä tekemään vastuullisuus- ja ilmastotyötä”, Vanhala jatkaa.

”Valtaosa alueemme yrityksistä toimii vastuullisesti jo nyt, mutta riittävää osaamista toimien raportoimiseen ei välttämättä vielä ole. Muun muassa tämän osaamisen kartuttamista haluamme ilmastolahjoituksellamme mahdollistaa, sillä erityisesti pienten yritysten kohdalla vastuullisuustoimenpiteiden asianmukainen raportoiminen saattaa jopa ratkaista tarjouskilpailun yrityksen eduksi”, sanoo LähiTapiola LänsiSuomen yritys- ja maatilaliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Elina Väinölä-Mäki.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Ennen kaikkea niitä halutaan tehdä ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisen takia. Yritykset kertovat, että ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi asiakkaiden odotukset ja erottautuminen kilpailijoista ovat tärkeitä syitä. Ilmasto-ohjelmaan osallistuu pk-yrityksiä eri toimialoilta ympäri Suomea – Rauman seudulta ohjelman etujoukoissa olivat mukana myös Aslemetals Oy ja Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy.

”Rauman Meriteollisuuskiinteistöt (RMTK) Oy on kehittämässä omaa vastuullisuusohjelmaansa, johon ilmastotoimetkin luonnollisesti sisältyvät”, kertoo kehityskoordinaattori Saara Haaslahti.
Tarkoituksena on luoda samalla suuntaviivat RMTK:n hallinnoiman Seaside Industry Park -teollisuuspuiston vastuullisuustoiminnalle, joka tulisi omalta osaltaan ohjaamaan myös kaikkien puiston n. 30 asiakasyrityksen toimintaa.
”Koemme, että Keskuskauppakamarin Ilmasto-ohjelma antaa hyviä valmiuksia ja tukea tähän kehitystyöhön. Se, että toimintamme hiilijalanjälki on laskettu, hyödyttää meidän itsemme lisäksi myös asiakasyrityksiämme niiden omien päästövähennyksien selvittämisessä”.

Toimitusjohtaja Iiro Lehtinen Aslemetals Oy:stä on samaa mieltä. Asiakkaiden toimittaja-arvioinneissa hiilijalanjäljen laskennan merkitys on viime aikoina korostunut.

”Laskelmamme ovatkin nyt valmiina ja olemme oppineet paljon vastuullisuudesta”, kertoo Iiro.
He hakevatkin nyt virallista Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeutta.

Koemme, että Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelma antaa hyviä valmiuksia ja tukea kehitystyöhön.

tutustu ilmasto-ohjelmaan