Yritysten terveiset tuoreille kuntapäättäjille: osaajien saatavuus tärkeimpiä tekijöitä pandemian jälkeisessä kasvussa

Yritykset toivovat uusien kuntapoliitikkojen panostavan kunnissa ja kaupungeissa erityisesti osaajien saatavuuteen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen. Tämä viesti nousee vahvasti esille myös Rauman kauppakamarin alueella vastanneiden yritysten joukosta.

Yrityksillä on suuri huoli tulevaisuuden osaajien saatavuudesta, kun ne ponnistavat kasvuun pandemian jälkeen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 57 prosenttia mainitsi osaajien saatavuuden merkittävimmäksi toimintaympäristöä parantavaksi tekijäksi. Rauman kauppakamarin alueelta kyselyyn vastanneet nostivat yritysten tarpeisiin osuvien osaajien löytämisen selkeästi kärkisijalle: yli 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että tähän panostaminen kohentaisi yritysten toimintaympäristöä. Toiseksi Rauman seudulla vastanneet nostivat yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön.

”Yritysten toimintaympäristö on ollut merkittävässä muutoksessa koko koronapandemian ajan. Elämä on normalisoitumassa, mutta muutokset yritysten toimintaympäristössä jatkuvat. Tuoreiden kuntapäättäjien ja valtion pitäisi kuunnella herkällä korvalla yritysten tarpeita, sillä yritykset vetävät talouden kasvuun ja sitä myötä luovat hyvinvointia”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

"Kyselyn tulokset vahvistavat viestiä, joka kuuluu yrityksistä Rauman seudulla entistä vahvemmin: yritysten tarpeisiin vastaavien osaajien löytyminen uhkaa muodostua kasvun esteeksi. Rauman kauppakamari onkin panostanut korona-aikana erityisen paljon yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön lisäämiseen, mikä toivon mukaan tukee pitkällä aikavälillä kohtaantoa työmarkkinoilla", toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Osaajien saatavuuden ja yleisen yritysmyönteisyyden lisäksi Rauman seudun yritykset kokevat liikenneinfran kehittämisen sekä kaavoituksen ja luvituksen nopeuttamisen ja helpottamisen olevan avainasemassa uuteen kasvuun kiinni pääsemiseksi.

"Kunnissa ja valtiotasolla pystytään silottamaan tietä yritysten kasvulle monin eri tavoin. Viime kädessä on kuitenkin kyse yritysten omistajien halusta kasvaa, kehittyä ja investoida sekä siitä, kuinka kilpailukykyinen seutukunta, maakunta ja Suomi ovat kisassa yritysten sijaintipaikoista. Kuntapäättäjillä on mahdollisuus tukea yritysten toimintamahdollisuuksia ohjaamalla kuntien panoksia alueen veto- ja pitovoimaan, koulutusmahdollisuuksiin ja palvelutarjonnan sujuvuuteen", kiteyttää Piispa.

Kyselyyn vastasi noin 1800 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen, joista Rauman kauppakamarin alueella 32 kappaletta. Valtakunnan tasolla vastanneista seitsemän prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä.

Tilanne yrityksissä parantunut – 60 prosenttia odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan
Kaiken kaikkiaan tilanne monilla toimialueilla on parantunut selvästi pandemian pahimmista ajoista. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 60 prosenttia odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana. Huhtikuussa näin uskoi 51 prosenttia yritysvastaajista. Yli 90 % Rauman seudun vastaajista uskoo henkilöstömäärän joko pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevien kahden kuukauden aikana.

Piispan mukaan monet eri indikaattorit osoittavat positiiviseen päin. Kuitenkin majoitus- ja ravintola-alalla eletään edelleen tukalassa tilanteessa eikä lähitulevaisuudenkaan odotukset ole yhtä toiveikkaita kuin muilla aloilla.

”Jo pelkästään globaalin talouden vedosta johtuva kasvu tulee olemaan voimakasta seuraavan parin vuoden aikana. Oleellista on kuitenkin pohtia kasvun eväitä sitten, kun globaalin talouden veto hiipuu."

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.6.2021. Kyselyyn vastasi 1778 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3 ja 27.4.