Vaikuttaminen

Vaikutamme toiminta-alueen viranomaisiin yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Keskitymme jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä asioita ovat muun muassa:

  • liikennekysymykset
  • osaavan työvoiman saatavuus
  • aluesuunnittelu, kaavoitus ja maankäyttö
  • yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen kehittäminen ja muu yritys-oppilaitosyhteistyö


Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin ja järjestämällä ajankohtaisia tapahtumia sekä yhteistyöprojekteja. Kokoamme yritysten näkemyksiä valiokunnissa sekä erilaisten ajankohtaisia asioita koskevien selvitysten kautta.

Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa. Vaikuttaminen on entistä enemmän myös monikanavaista viestintää, joten jäsenlehti, tiedotteet ja sosiaalinen media tuovat ääntämme esille.