Hallitustyö ohjaamaan yrityksen innostavaa kehitystarinaa

Ajankohta: Tiistai 09.04.2024, klo 9:00 - 15:00
Paikka: Teknologiatalo Sytytin
Osoite: Sinkokatu 11, 26100 Rauma

Valmennuspäivässä suunnitellaan runko miten hallitustyöllä tuotetaan lisäarvoa yrityksesi kaupallisen liiketoiminnan kehitystarinaan:

  1. Megatrendit ja toimintaympäristön muutokset: Megatrendien tunnistaminen ja toimintaympäristön muutosten analysointi yrityksen kehitystarinan kontekstissa. 
  2. Visio, missio ja arvot: Yrityksen vision, mission ja arvojen määrittäminen sekä niiden merkitys yrityksen menestykselle. 
  3. Strategiset kulmakivet: Yrityksen strategisten kulmakivien valinta ja niiden rooli menestyksen tukemisessa.
  4. Asiakaslähtöinen strategia: Asiakaslähtöisen ajattelun ja toiminnan vaikutus yrityksen menestykselle. 
  5. Brändistrategia: Vahvan brändin vetovoima yrityksen kilpailukyvyn ja markkina-aseman kannalta.
  6. Johtaminen ja organisaatiokulttuuri: Laadukkaan johtamisen ja organisaatiokulttuurin hyöty menestyksen tukemisessa. 
  7. Riskienhallinta: Riskien tunnistaminen ja hallinta sekä niiden merkitys yrityksen kehityksen kannalta.
  8. Tulevaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet: Strategisten tavoitteiden asettaminen, mittareiden määrittäminen ja toimenpiteiden laatiminen tulevaisuuden menestyksen varmistamiseksi.
  9. Hallituksen rooli ja vastuut: Hallituksen rooli yrityksen kehitystarinassa ja sen vastuut eri osa-alueilla. 
  10. Yhteistyö ja viestintä: Yhteistyön merkitys hallituksen, johdon ja sidosryhmien välillä sekä tehokkaan viestinnän rooli.

Valmennuksen vetäjänä toimii Juha Harttunen (v.2011 alk. liikkeenjohdon konsultti, eMBA, HHJ PJ). Juhalla on vahva kokemus eri toimialoilta olevien ja eri kokoisten yritysten kilpailukyvyn kehittämisestä sekä sen jalkauttamisesta. Hänellä on työtaustaa johtajana mm. pörssiyhtiöissä sekä yrittäjänä. Juhan kokemuksen mukaan yrityksen menestystekijät rakentuvat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydestä, tuote- ja palvelumuotoilusta, vetovoimaisesta brändistä sekä liiketoimintaa tukevista verkostoista, joita pohditaan myös hallitusten kokouksissa. Juha toimii aktiivisesti neljän eri yrityksen hallituksessa. 

Koulutuspassin hinta on 90 € + alv. Passin avulla yrityksesi voi osallistua kaikkiin Hallitukset töihin! -hankkeen koulutuksiin. Passi on yrityskohtainen ja sen avulla koulutuksiin voi osallistua useampi henkilö yrityksestä (max 3 henkeä/yritys).

Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan ajoissa! Kuitenkin viimeistään 4.4.2024 mennessä.

Huom! Sama valmennus järjestetään myös Porissa 26.3.2024 klo 9-15. Voit ilmoittautua sinun aikatauluihin sopivampaan valmennukseen. Linkki Porin valmennukseen tästä.x {{ error }}

Täytä alla oleva lomake ja paina lähetä-nappia:

Kiitos, lomake on otettu onnistuneesti vastaan!