Euroopan yhteisön yleinen alkuperätodistus

Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Alkuperätodistusta käytetään sellaisiin maihin, joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopimuksia, joten se ei anna oikeutta etuuskohteluun.

Huomioithan että myös sähköisen asioinnin kautta haetut alkuperätodistukset hyväksytään manuaalisesti, joten niiden käsittelyssä saattaa kulua aikaa. On hyvä hakea asiakirjoja hyvissä ajoin jotta ehdimme prosessoida ja hyväksyä tarvitsemanne asiakirjat.

Lisätietoja alkuperätodistuksesta