Puheenjohtajan katsaus

Vuosi sitten otsikoin puheenjohtajan katsaukseni ”Vuosi 2020 - musta joutsen lipui näyttämölle”, jolla viittasin ennakoimattoman uhkakuvan, koronaviruksen, tuloon tietoisuuteemme. Tämä ”joutsen” on osoittautunut harvinaisen sitkeäksi ongelmaksi ja väritti vahvasti myös vuoden 2021 toimintaympäristöä.

Koronan vaikutukset tietyille toimialoille ovat olleet hyvin raskaat, vaikka yhteiskunta on pyrkinyt vaimentamaan iskua tukipaketein. Mikään tuki ei kuitenkaan pysty korvaamaan niitä menetyksiä, joita pahimmin koronan kouraisemat yritykset ovat joutuneet kokemaan. Tätä laskua tulemme yhteiskuntana maksamaan vielä pitkään.


Huolimatta koronan tuomista haasteista, Rauman kauppakamarin toiminta on onnistuttu pitämään vilkkaana. Verkossa tapahtuneet kokoontumiset ovat vakiintuneet normaaliksi käytännöksi ja osallistumisaste kauppakamarin toimintaan on ollut hyvällä tasolla. Osalle kiireisistä jäsenistämme on ollut jopa helpotus, kun kamarin kokouksiin on pystynyt osallistumaan verkon välityksellä. Näiden palautteiden perusteella olemme lähteneet tekemään Rauman kauppakamarin sääntömuutosta siten, että kauppakamarin kokouksia olisi myös jatkossa mahdollista järjestää ns. hybridi-mallilla.

Vaikuttamistyössä pääpaino on ollut Rauman kauppakamarin visiotavoitteen mukaisissa hankkeissa. Vaikuttamistyössä erityisesti alueen väylähankkeet ovat olleet keskiössä. Rauma, maa- ja meriliikenteen solmukohtana, korostaa raideliikenteen kehittämisen tarpeellisuutta sekä 8-tien liikenneolosuhteiden edelleen kehittämistä. Valiokunnat ovat myös olennainen osa kauppakamarin vaikuttamistyötä. Erityisesti haluaisin nostaa esille Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunnan, joka tuo arvokkaan lisän kauppakamarin toimintaan keskittyen erityisesti Euran ja Säkylän alueen kysymyksiin.

Kuten todettua, vuosi 2021 oli olosuhteiden puolesta jälleen hyvin erikoinen, mutta Rauman kauppakamari selvisi omasta tehtävästään hyvin.

Onnistumisen mahdollistivat kauppakamarin aktiiviset jäsenet. Haluankin tässä kiittää kaikkia kauppakamarin jäseniä ja toimintaan osallistuneita henkilöitä hyvästä yhteistyöstä.

Mika Marttila

Puheenjohtaja
​​​​​​​Rauman kauppakamari