Rauman kauppakamarin vuosi 2019 lukuina

Jäsenmäärä

 • Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana lähes 20 yrityksellä, ollen vuoden lopussa 340.

Tapahtumat

 • Tapahtumiin osallistuttiin yhteensä yli 1000 kertaa (mukana myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetut tapahtumat).
 • 23 omaa tapahtumaa ja yli 10 kumppaniverkoston kanssa yhteistyössä toteutettua tapahtumaa
 • Kauppakamarin valiokunnat kokoontuivat yhteensä 25 kertaa ja osallistumisia kertyi yhteensä yli 260

Uusina tapahtumina toteutettiin (kauppakamari joko aloitteen tekijänä tai keskeisenä yhteistyötahona)

 • Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi, jonka tavoitteena oli nostaa keskusteluun veto- ja pitovoimatekijöitä.
 • Rauman seudulla rakennetaan -tilaisuus yhteistyössä Infra ry:n kanssa. Tilaisuudessa kerrottiin seudun rakennushankkeista ja mahdollisuuksista tarjota osaamista hankkeisiin.
 • Talous & tekniikka -seminaari yhteistyössä SAMKin ja Raumalaisen kaupan ja tekniikan kannatussäätiön kanssa. Pääpuhujina olivat Juho Romakkaniemi ja Henkka Hyppönen.
 • Rauman kauppakamarin KV-klubi (nykyään Global Club).
 • Rauman meriverkostopäivä laajassa seudullisessa yhteistyössä.
 • Satakunnan Kiina-seminaari laajassa maakunnallisessa yhteistyössä.
 • Rauman Nuorkauppakamarin toteuttama, yritysten yhteinen Rauma Race -kesätyöntekijätapahtuma, jonka alkujuuret olivat vuonna 2018 Rauman kaupungin toteuttamassa kesäteekkari-tapahtumassa.

Koulutukset

 • Koulutuksia tarjottiin lähikoulutuksina toteutettuna 34 kpl ja verkkokoulutuksina 16 kpl.
 • Koulutuksiin osallistuttiin yhteensä 411 kertaa + verkkototeutuksiin 42 kertaa.
 • Yritys-oppilaitosyhteistyöryhmään Rinki-yhteistyöryhmään liittyneitä henkilöitä 71.
 • Lisätietoja koulutuksista täältä.

Viestintä

 • 4 lehteä, joista yksi oli vuoden 2018 toimintakertomus
 • Jatkuva yhteydenpito jäsenistöön oli tavoitteena myös vuoden 2019 aikana. Saimme käyttöömme uuden jäsenhallintajärjestelmän ja nettisivut, mikä on mahdollistanut entistä tehokkaampaa ja ajantasaisempaa viestintää.
 • Uusilla sivuilla noin 7000 eri kävijää 3/2019 alkaen
 • Yhteensä 85 mediaosumaa

Vientiasiakirjat

 • Kauppakamarin myöntämien EU:n ulkopuolisen viennin asiakirjojen määrän oli 1477 kpl vuonna 2019.

Jäsenten ja luottamushenkilöiden tyytyväisyyskyselyt

 • Rauman kauppakamarin jäsentyytyväisyyttä mitattiin viimeksi vuoden 2018 toukokuussa. Tällöin yleisarvosana kauppakamarin toiminnalle 73 vastaajan keskiarvona oli 3,96 (asteikolla 1: heikko, 5:erinomainen). Lisäksi "Suosittelisitko kauppakamarin jäsenyyttä" -mittarilla keskiarvoksi saatiin 8,36 (asteikolla 1: en missään nimessä, 10: ehdottomasti).
 • Rauman kauppakamarin luottamushenkilökysely toteutettiin vuonna 2019. Yleisarvosanaksi Rauman kauppakamarin edunvalvontatyölle annettiin keskiarvona 4,2. Lisäksi "Suosittelisitko Rauman kauppakamarin luottamushenkilönä toimimista" - mittarilla keskiarvolla saatiin 8,6.

Palkittuja

 • Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto myönnettiin Motoseal Components Oy:lle
 • Rauman kauppakamarin jäsenyritysten yhteinen Meillä on töitä -kesärekrykampanja voitti Sanoma Oikotien Rekrytoinnin parhaat -palkinnon 2019