Rauman kauppakamarin strategia ja skenaariotarinat

Rauman kauppakamari toteutti vuoden 2019 aikana Rauman seudun elinkeinoelämän visio- ja strategiatyöskentelyn. Työn tavoitteena oli visioida tulevaisuusnäkymiä Rauman seudulle seuraaville lähivuosille ja samalla muodostaa kauppakamarin toimintaa ohjaavalle strategialle selkeä runko. Tuloksena saatiin neljän kärkitavoitteen listaus, joista kunkin alla on keskeisiä otsikoita teemaan liittyen. Visiotavoitekartan avulla tavoitteista voidaan viestiä sisäisesti sekä sidosryhmille - tavoitteena entistäkin parempi seutu elinkeinoelämälle.

Rauman kauppakamarissa käynnistettiin toukokuussa 2019 tulevaisuusvisiotyöskentely TVO:n kehityspäällikkö Mia Nikulan johdolla. Työ alkoi Rauman kauppakamarin niin sanotun varjohallituksen kanssa, joka koostuu Rauman Nuorkauppakamarilaisista, jotka kuuluvat kauppakamarin eri valiokuntiin. Tämän jälkeen työskentelyä laajennettiin kauppakamarin hallituksen ja valtuuskunnan pariin.

Työskentelyn pohjalle listattiin ensin lähivuosien merkittävimpiä, seudun elinkeinoelämäänkin vaikuttavia muutosvoimia. Tämän jälkeen laadittiin vaihtoehtoisia skenaariopolkuja tulevaisuustaulukoiden avulla. Kunkin muutosvoiman osalta tarkasteltiin 1) tilannetta, jossa mikään ei muutu, 2) kielteisen kehityksen tilannetta sekä 3) myönteisen kehityksen tilannetta.

Skenaariopolkujen pohjalta päästiin skenaariotarinoiden laatimiseen pienryhmissä. Mukana oli varjohallituksen lisäksi tässä vaiheessa myös Rauman kauppakamarin hallitus. Rauman kauppakamarin valtuuskunnalle esiteltiin lopulta syyskuussa kolme erilaista skenaariotarinaa (luettavissa alla). Tarinat olivat pohjana, kun kauppakamarin valtuuskunta määritteli Rauman seudun elinkeinoelämän visiotavoitteet ja näin ollen myös Rauman kauppakamarin strategian seuraaville viidelle vuodelle.

Visiotavoitteiksi linjattiin:

  • Ketterä, kasvava ja seudulle investoiva elinkeinoelämä, joka houkuttaa osaajia
  • Vahva ja innovatiivinen koulutusjärjestelmä
  • Rauman seudusta entistäkin vahvempi liikenteen ja logistiikan keskittymä
  • Elinvoimaiset, vetovoimaiset kunnat.

Päämäärien saavuttamiseksi kauppakamarin toimintasuunnitelma nojaa vahvasti visiotavoitekarttaan - kaikki toiminta voidaan linkittää tavoitteisiin. Lisäksi asetettujen tavoitteiden toteumaa mitataan kauppakamarin toimesta.


Skenaariotarinat

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan työskentelyn aikana syntyneet skenaariotarinat. Onko joku niistä mielestäsi enemmän mahdollinen kuin toiset? Miksi?