Toimitusjohtajan katsaus: Siitäkin selvittiin

Riikka Piispa
Toimitusjohtaja
Rauman kauppakamari​​​​​​​

​​​​​

Vuosi 2022 oli mullistuksia täynnä. Äkilliset globaalit poikkeustilanteet ovat pakottaneet meidät olemaan aiempaa valmiimpia muutokseen ja siihen sopeutumiseen. Rauman kauppakamari toimi yritysten kumppanina, kouluttajana ja tiedonvälittäjänä myös tämän tuulisen vuoden ajan.

Hyvää vauhtia käynnistynyt talouden toipuminen oli alkuvuonna kovassa vauhdissa. Koronaelvytys ja kuluttajien into käyttää säästöön jääneitä varojaan näkyivät positiivisena talousvireenä. Covid-pandemia oli vielä pääuutisaiheena. Korona jäi helmikuun lopusta lähtien Venäjän hyökkäyssodan jalkoihin. Venäjän hyökkäyksen alettua yrityksiä kiinnostivat alkuun pakotteet. Tämän jälkeen huolta aiheuttivat monenlaiset haasteet kuten korvaavien toimittajien etsiminen, logistiikan vaikeudet, raaka-aineiden hinta, energian hinta ja kuluttajien luottamuksen sukeltaminen. Korona-ajan kotimaan matkailun huippuvuodet näyttivät olevan takana.

Venäjän rooli kaupan käynnin kohteena oli jo laskenut ennen hyökkäyssotaa, mutta nyt viimeistään oli keksittävä korvaavat markkinat. Alettiin viritellä uusia yhteistyökuvioita, hakea toimitusketjuja uusiksi, etsiä uusia markkinoita. Kauppakamareiden EU:n ulkopuoliseen vientiin myöntämien alkuperätodistusten määrä osoitti laskusuuntaa, mikä kieli jo osaltaan orastavasta talouden alamäestä. Toisaalta esimerkiksi Metsä Groupin Rauman sahahanke valmistui, mikä vahvistaa metsäklusteria ja jolla on pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia Rauman sataman liikenteeseen.

Kotimaisen energian riittävyydestä ja hinnasta tuli iso teema, jonka vuoksi jokaisen yrityksen tuli tehdä tarkastelua ja mahdollisia energiansäästö- tai investointitoimia.

Olkiluodon 3-reaktorin käynnistymistä seurattiin silmä tarkkana. Kauppakamarissakin valmisteltiin yrityksiä mahdollisiin kiertäviin sähkökatkoihin, jotka onneksi pystyttiin välttämään sähkönsäästön ja hyvän energiasään johdosta. Talvi antoi kuitenkin oppia tulevia talvia varten.

Kestävän teollisuuden kaiku oli entistä vahvempi. Yrityksissä pohdittiin valmistautumista vastuullisuusraportointiin ja rahoituksen ehtoihin, jotka vyöryvät eri kokoluokan yrityksiin. Energiansäästöön ja päästöttömämpään energiaan liittyviä investointeja lähti käyntiin vauhdilla koko maakunnan alueella.

Osaajien kohtaanto ei hellittänyt, vaikka yritysten tulevaisuuden näkymät olivatkin sumeat.

Rauman kauppakamarissa jatkettiin yhteistyötä yritysten, julkisten toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa kohtaantohaasteen ratkomiseksi. Turun yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessuuriin liittyvää yhteistyötä syvennettiin, Seaside Campus – oppimisympäristö meriklusterin yrityksille lähti toden teolla liikkeelle ja Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Pyhäjärvi-instituutin sekä elintarvikealan yritysten yhdessä rakentama amk-insinööritutkinto nytkähti eteenpäin. Rauman kauppakamari oli mukana edelleen myös Rauman kaupungin International House Rauma -konseptin kv-osaajien rekrytointiin liittyvien palvelupolkujen mallintamisessa.

Kauppakamari toimi tiedon jakajana, vaikuttajana ja verkostojen ylläpitäjänä.

Meriklusterin osalta toimittiin aktiivisesti jäänmurtajahankintojen nostamisessa keskustelu- ja vaaliteemaksi. Eduskuntavaaleihin valmistauduttiin kokoamalla keskeisiä vaikuttamisteemoja hallituksessa ja valiokunnissa. Turun yliopiston OKL:n lakkauttamisuhka nousi loppuvuodesta esille ja kauppakamari oli taustatukena Rauman kaupungille, joka taitavasti hoiti rakentavan yhteistyömallin yliopiston kanssa kymmeneksi vuodeksi. Maakunnassa hyvinvointialuetta rakennettiin pikavauhdilla.

Infravaikuttamisen osalta Rauman kauppakamari oli mukana muun muassa valtatie 8 älyväyläselvityksen ydinryhmässä, Rauma-Kokemäki-henkilöjunaliikenteen käynnistämistä edistävässä ryhmässä ja valtatie 12:n kehittämiseen tähtäävissä toimissa.

Koulutuksiin osallistuttiin jo totutusti etäyhteyksin ja esimerkiksi hallitustyön kehittämiseen suuntaava Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutus veti väkeä lähitoteutukseen. Koulutusten kysyntä kuitenkin hiipui lupaavan alkuvuoden jälkeen. Toisaalta koulutuksista kerätyt palautteet olivat huipputasoa. Hallitukset töihin -hankkeessa kauppakamarilla oli resursseja myös pk-yritysten hallitustyön analysointiin ja tukeen hallitusjäsenten valinnassa.

Vuoden 2022 isoimpia ponnistuksia tapahtumien osalta olivat Rauman Meriverkostopäivä ja Tulevaisuuden työelämä ja johtajuus - tapahtuma, jotka toteutettiin laajassa yhteistyörintamassa. Rauman kauppakamari täytti 40 vuotta vuonna 2021. Juhlallisuudet saivat kuitenkin odottaa covid-pandemian osalta selkeämpiä vesiä, joten nelikymppiset päästiin viettämään 11.11.2022 lähes 200 juhlijan voimin.

​​​​​​​Vuosi 2023 on lähtenyt käyntiin utuisissa ja odottavissa tunnelmissa niin globaalisti kuin paikallistasolla. Näissä vaihtuvissa käänteissä Rauman kauppakamari on sparrailemassa alueen toimijoiden kanssa jatkossakin. Kyllä tästäkin vuodesta selvitään!