Tuloslaskelma ja tase 2021

Rauman kauppakamarin vuosi 2021 oli budjetoitua onnistuneempi taloudellisilla mittareilla.

Tuloslaskelma 2021

TULOSLASKELMA1.1.2021-31.12.20211.1.2020-31.12.2020
Tuotot201 601,56246 420,18
Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot-166 802,51-139 009,94
Henkilösivukulut-33 682,10-24 837,54
Henkilöstökulut yhteensä-200 484,61-163 847,48
Poistot ja arvonalentumiset-219,86-293,15
Muut kulut-150 082,78-221 776,87
Kulut yhteensä-350 787,25-385 917,50
Varsinainen toiminta yhteensä-149 185,69-139 497,32
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-149 185,69-139 497,32Varainhankinta

Tuotot195 064,89209 658,79
Kulut-8 082,84-11 689,32
Yhteensä186 982,05197 969,47
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ37 796,3658 472,15Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot5 848,086 527,90
Kulut00
Yhteensä5 848,086 527,90
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ43 644,4465 000,05Omakatteiset rahastot

Tuotot2 507,471 672,99
Kulut-786,91-784,75
Yhteensä1 720,56888,24
TILIKAUDEN TULOS ENNEN45 365,0065 888,29
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJATilinpäätössiirrot

Rahastosiirrot-1 720,56-888,24
Yhteensä-1 720,56-888,24
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO43 644,4465 000,05

Tase 31.12.2021

TASE31.12.202131.12.2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto659,6879,46
Yhteensä659,6879,46Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet23 498,3123 498,31
Omat osakkeet ja osuudet33 039,2031 318,64
Sijoitukset yhteensä56 537,5154 816,95
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ57 197,1155 696,41VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset27 683,9118 797,66
Muut saamiset308,42335,05
Siirtosaamiset47 629,0010 989,50
Yhteensä75 621,3330 122,21Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit375 000,00375 000,00
Yhteensä375 000,00375 000,00
Rahat ja pankkisaamiset354 343,44332 100,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ804 964,77737 222,67VASTAAVAA YHTEENSÄ862 161,88792 919,08VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot31 951,9230 231,36
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)710 546,75645 546,70
Tilikauden voitto (-tappio)43 644,4465 000,05
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ786 143,11740 778,11VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat11 270,1415 158,32
Muut velat12 613,494 043,54
Siirtovelat52 135,1432 939,11
Yhteensä76 018,7752 140,97
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ76 018,7752 140,97
VASTATTAVAA YHTEENSÄ862 161,88792 919,08