Luottamushenkilöt kauppakamarin toiminnan ytimessä

Luottamushenkilöt ovat Rauman kauppakamarin tärkeä voimavara. Kauppakamarin toiminnan ytimen ja vuosittaisen rungon muodostavat hallituksen, valtuuskunnan ja valiokuntien työskentely - lukuisten eri alojen osaajien ajatustyö ja konkreettiset toimenpiteet.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, kevät- ja syyskokous, toteutettiin vuonna 2021 hybridimallilla.

Vuoden 2022 kick off toteutettiin etäyhteyksin. Tässä vain osa tilaisuuteen osallistuneista, lähes 60 henkilöstä.


Hallitus 2021

Rauman kauppakamarin hallitus kokoontui Aarnkariin strategiakokoukseen pitkästä aikaa kasvokkain elokuussa 2021.

Rauman kauppakamarin hallitus ohjaa kauppakamarin päivittäisen tekemisen suuntaa. Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 8 kertaa: joka kerralla mukana oli vähintään 8 hallitusjäsentä. Toimintaa luotsasi vuoden 2021 aikana Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja, kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Mika Marttila.


Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valtuuskunta 2021

Valtuuskunnan strategisena tehtävänä on linjata kauppakamarin toimintaa pitkällä tähtäimellä sekä valita kauppakamarin hallituksen jäsenet. Valtuuskunnassa käsiteltiin vuoden aikana muun muassa koronasta elpymisen aihioita sekä linjattiin toimintaa vuodelle 2022.


Puheenjohtajisto​​​​​​​​​​​​​​

Jäsenet


Valiokunnat 2021

Valiokunnat toimivat vaikuttamisen, verkostoitumisen ja yhteisen toiminnan alustana. Rauman kauppakamarin seitsemässä valiokunnassa toimii yli 150 luottamushenkilöä: seudun eri yritysten ja organisaatioiden johtajia, yrittäjiä ja asiantuntijoita. Vuonna 2021 valiokunnat kokoustivat yhteensä 27 kertaa, joihin osallistuttiin yli 260 kertaa.

Valiokunnissa käsiteltiin muun muassa osaajien saatavuuteen liittyviä teemoja, kansainvälistymistä, liikenteen ja logistiikan ajankohtaiskysymyksiä sekä uusia teknologioita. Keskustelu oli aktiivista ja liikkeelle saatiin myös uusien tapahtumien suunnittelua. Samoin valiokunnista saatiin tukea lausuntojen ja kannanottojen laatimiseen.