Ajankohtaista logistiikassa ja liikenteessä

Satakunnan logistiikkafoorumi kokosi marraskuussa Raumalle logistiikan ja liikenteen asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Tässä maistiaisia tilaisuudessa kuulluista puheenvuoroista.”Päästövähennykset tulevat maksamaan niin yrityksille kuin julkisille toimijoille, mutta mikä on kestävä taso kilpailukykyä menettämättä? Tähän tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.”

PÄIVI WOOD
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija


”Monilta osin toimitusketjut on viritetty liian ohuiksi ja keskitetyiksi. Tämän haavoittuvuuden on covid-pandemia nyt paljastanut. Tulevaisuuden toimitusketjuissa nämä riskinhallinnan dimensiot saavat entistä suuremman merkityksen. On uudelleenarvioitava, missä ja miten hoidetaan hankinnat, tuotanto ja varastointi. Toisaalta on punnittava, kumpi on tärkeämpää: kustannusten alhaisuus vai toimitusvarmuus.”

TOMI SOLAKIVI
apulaisprofessori, toimitusketjujen johtaminen
Turun yliopisto


”Vientivetoisena ja EU:n ulkoreunalla sijaitsevana maana meriliikenteen merkitys koko kansantaloudellemme on valtava. Talvimerenkulun erityisolosuhteet sekä etäisyys muihin EU-maihin ja valtamerireiteille lisäävät merikuljetusten kustannuksia Suomen ulkomaankaupassa. Suomen viennistä ja tuonnista jopa 90 prosenttia kulkee meriteitse. Suomen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että tulevissa päästövähennyksiä tavoittelevissa EU-ratkaisuissa huomioidaan Suomen erityisolosuhteet ja talvimerenkulku.”​​​​​​​

KRISTIINA SALONEN
kansanedustaja