Rauma teetti selvityksen kaasutankkausaseman perustamistarpeesta

Rauman kaupunki ja Rauman kauppakamari selvittivät keväällä 2021 kaasutankkausaseman tarpeellisuutta Raumalla. Selvityksen toteutuksesta vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija Jari Sarin opinnäytetyön muodossa.

Raumalla ja sen lähistöllä liikennöiville kuljetusalan yrityksille toteutettiin kysely, jonka avulla kartoitettiin yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia siirtyä käyttämään kaasukäyttöisiä ajoneuvoja.

– Selvityksen tuloksia tullaan käyttämään kaasuasemaan mahdollisesti investoivan yritykseninvestointipäätöksen tukena, Rauman kaupungin yritysasiantuntija Heikki M. Nurmi sanoo.

Suomen tavoitteet leikata liikenteen hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä tukevat kaasutankkausaseman rakentamisen tarvetta. Tällä hetkellä kuljetusyrityksillä ei ole vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi, sillä sähkökäyttöisten ajoneuvojen toimintamatka on liian lyhyt eikä kaasutankkausasemia ole riittävästi.

– Raumalla on jo pitkään käyty keskustelua kaasutankkausaseman perustamisesta biopohjaistenpolttoaineiden käytön edistämiseksi. Alkuvuodesta 2021 todettiin, että kaasunkäyttöpotentiaalista jakaasutankkausaseman rakentamisen tarpeesta tarvitaan selvitys, Nurmi kertoo.

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispan mukaan liikenteen käyttöenergiavalinnat ja fossiilisten polttoaineiden hinnannousu tuottavat tällä hetkellä päänvaivaa erityisesti tavaralogistiikan toimijoille.

– Monen kuljetusyrityksen asiakkaat vaativat laskevia hiilidioksidipäästöjä koko kuljetusketjulta jasamanaikaisesti päästövähennystavoitteet haastavat investoimaan uusiin teknologioihin ja kalustoon niinkansallisesti kuin EU-tasolla. Satakunnassa on mahdollisuus tuottaa biokaasua, joten kaasu on yksihiilineutraalimman liikenteen ratkaisuista juuri täällä. Se ei kuitenkaan yksin ratkaise haastetta, vaantarvitaan myös muita käyttöenergiamuotoja ja erilaisia kannustimia niiden käyttöön, Piispa toteaa.


Tankkausasemien verkosto vielä harva

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että yrityksillä on kiinnostusta siirtyä käyttämään kaasukäyttöisiä ajoneuvoja, mutta myös epäilyjä niitä kohtaan. Suurimmaksi esteeksi muodostuu kaasuntankkausasemien harva verkosto, jota Raumalle rakennettava asema ei yksistään ratkaisisi. Tankkausasemaverkoston tulisi tihentyä merkittävästi, jotta se mahdollistaisi liikennöimisen ympäri Suomea.


– Kaasuntankkausaseman käyttö olisi alkuun vähäistä kaasukäyttöisten ajoneuvojen puutteen vuoksi,mikä hankaloittaa tankkausasemaan investointia. Toisaalta kuljetusyritykset eivät voi hankkiakaasukäyttöisiä ajoneuvoja tankkausmahdollisuuden puutteen vuoksi. Tankkausaseman käyttö tulisikuitenkin lisääntymään merkittävästi tulevaisuudessa tiukentuvien päästömääräyksien ja mahdollisenliikenteen päästökaupan johdosta, energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Jari Sarin kertoo.


Päästöjen vähentämisen kannalta olisi tärkeää, että asemalla tankattaisiin biokaasua. Biokaasua käyttämällä hiilidioksidipäästöt laskevat dieseliin verrattuna jopa 90 prosenttia, kun maakaasua valittaessa päästöjen vähennys on vain 20 prosenttia.

– Investointeja tarvitaan siis myös biokaasulaitoksiin. Kaasu saattaa kuitenkin olla vain siirtymävaiheen energiamuoto, ennen kuin ajoneuvoihin keksitään entistä puhtaampia ja parempia tekniikoita, Sarin sanoo.

Kaasuntankkausasemaan liittyvän selvityksen tuloksia esitellään tiistaina 30.11. Säkylässä järjestettävässä Biokaasupäivässä.


Lisätietoja antavat
Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari, puh. 040 708 8555
Heikki M. Nurmi, yritysasiantuntija, Rauman kaupunki, puh. 050 593 2658
Jari Sarin, energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu, jari.sarin@student.samk.fi