Rauman kauppakamarin koulutuksia ja tapahtumia siirretään eteenpäin / verkkoon

Rauman kauppakamarin tapahtumia ja luottamushenkilöiden kokouksia siirretään pidettäväksi etäyhteyksin ja osin myöhempään ajankohtaan koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Esimerkiksi maanantaille 16.3. aiottu Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi siirtyy syksyyn. Seuraavien kahden kuukauden ajalle sovitut koulutukset siirtyvät pääsääntöisesti uuteen ajankohtaan, joko touko-kesäkuulle tai alkusyksyyn. Osa koulutuksista voidaan pitää webinaareina. Lisätietoja asiasta tulossa koulutuksiin ilmoittautuneille.

RAUMAN KAUPPAKAMARIN OMAT TILAISUUDET JA KOULUTUKSET - MUUTOKSIA TULOSSA

Rauman kauppakamarin tapahtumia ja luottamushenkilöiden kokonaisuuksia siirretään pidettäväksi etäyhteyksin ja osin myöhempään ajankohtaan. Esimerkiksi maanantaille 16.3. aiottu Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi siirtynee syksyyn.

Seuraavien kahden kuukauden ajalle sovitut koulutukset siirtyvät pääsääntöisesti uuteen ajankohtaan, joko touko-kesäkuulle tai alkusyksyyn. Osa koulutuksista voidaan pitää webinaareina. Lisätietoja asiasta tulossa koulutuksiin ilmoittautuneille.

Päivitämme sivujamme tilanteen edetessä.

Lisätietoja:
Riikka Piispa, Rauman kauppakamari
riikka.piispa@rauma.chamber.fi, 040 7088555


KESKUSKAUPPAKAMARIN OHJEET YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE LIITTYEN KORONAVIRUKSEEN JA SEN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMIIN POIKKEUSTILANTEISIIN

Maailman terveysjärjestö on eilen 11.3.2020 julistanut koronaviruksen pandemiaksi. Tämän vuoksi tarkennamme aikaisemmin annettua ohjeistusta koronavirukseen liittyen.

Tätä ohjeistusta päivitetään tarvittaessa tilanteen kehittyessä ja viranomaisohjeiden päivittyessä.


RISKIENHALLINTA

1. Eri toimintojen jatkuvuudesta poikkeusoloissa on syytä tehdä suunnitelma, aloittaen elintärkeistä toiminnoista ydintoimintoihin ja siitä mahdollisimman normaalin toiminnan jatkamiseen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

2. Varmistaa kaikkien järjestelmien toimivuus siinäkin tilanteessa, että etätyötä tehdään laajamittaisesti.

3. Tarpeeksi monipolvisesta sijaistamisjärjestelyistä on syytä sopia ennalta.


MATKUSTAMINEN

1. Ulkomaan työmatkoja on syytä välttää toistaiseksi.

2. Myös kotimaan matkustaminen on syytä rajoittaa minimiin.

3. Jos työntekijä palaa epidemia-alueelta työ- tai vapaa-ajan matkalta, on työpaikalle saapumista vältettävä vähintään viikko, viranomaisohjeistuksen mukaisesti tarvittaessa pidempään.

4. Muilta alueilta palattaessa paluun yhteydessä on erityinen syy käyttää mahdollisuuksia etätyöhön hyväksi muutaman päivän ajan.


KOKOUKSET

1. Ei-välttämättömät kokoukset kannattaa siirtää tai peruuttaa.

2. Välttämättömien kokousten osalta ne on pyrittävä järjestämään etänä tai ainakin mahdollistaa. osallistuminen etänä.


TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA KOULUTUKSET

1. Ei välttämättömät tilaisuudet on syytä peruuttaa tai siirtää myöhempään ajankohtaan.

2. Tarpeellisiin ja välttämättömiin tilaisuuksiin on syytä hakea varapäivät vähintään kahden kuukauden päähän ja kommunikoida ne jo osallistujille ennalta. Lähempänä tilaisuutta ilmoitetaan virnaomaisohjeiden ja sen hetkisen harkinnan mukaan, pidetäänkö tilaisuus suunnitellusti vai siirretäänkö varapäivälle.

3. Minimoidaan ulkopuolisiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen oman henkilöstön osalta.

2. Suositaan pakollisissa ja tarpeellisissa kokouksissa etäyhteyksien välityksellä osallistumista.


TYÖPAIKALLA TOIMIMINEN

1. Huolehdimme siisteydestä, puhtaudesta ja hygieniasta.

2. Vältämme kättelyä ja lähikontakteja.

3. Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4. Suosimme etätöitä maksimaalisesti.


SAIRASTUMINEN

1. Työpaikalle ei saa tulla sairaana. Pienemmistäkin oireista tulee jäädä kotiin.

2. Työpaikalla ja yrityksissä kannattaa sopia, että työntekijä voi olla omalla ilmoituksella sairauspoissaolona pois viisi päivää.


JOS EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA, TOIMI NÄIN:

Jos epäilet sinulla olevan koronatartunta, pysy kotona ja soita terveyspalvelujen neuvontaan. Älä mene spontaanisti päivystykseen tai lääkärin tai hoitajan vastaanotolle, sillä jos menet, se voi tarkoittaa, että kyseessä oleva lääkäri tai hoitaja on seuraavat 2 viikkoa karanteenissa ja poissa hoitotyöstä.

Työterveysasiakkaana ota yhteyttä aina ensisijaisesti puhelimitse tai etänä työterveyden koronavirusneuvontalinjaan tai muuhun yhteyspisteeseen.

Ota puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen, jos

• sinulla on kuume- ja hengitystieoireita JA

• olet ollut tekemisissä koronavirusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa TAI

• olet itse oleskellut tartunta-alueella.

• epäilet tartuntaa, mutta olet oireeton ja haluat keskustella tilanteestasi.