Rauman kauppakamarin vuosi 2020 lukuina

Jäsenmäärä

 • Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 353.

Tapahtumat

 • Tapahtumiin osallistuttiin yhteensä yli 600 kertaa (mukana myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetut tapahtumat).
 • 19 omaa tapahtumaa ja yli 10 kumppaniverkoston kanssa yhteistyössä toteutettua tapahtumaa
 • Kauppakamarin valiokunnat kokoontuivat yhteensä 27 kertaa ja osallistumisia kertyi yhteensä yli 260

Koulutukset ja neuvontapalvelut

 • Koulutuksia tarjottiin lähi- tai verkkototeutuksena 55 kpl ja tämän lisäksi Microsoft Office verkkokoulutuksia 17 kpl. Koulutuksiin osallistui yli 250 henkilöä ja Microsoft verkkokoulutuksiin osallistui 20 henkilöä. Lisätietoja koulutuksista täältä.

 • Jäsenillemme maksuttomat neuvontapalvelut otettiin käyttöön koronakevään aikana. Palveluita hyödynnettiin vuoden 2020 aikana lähes 30 kertaa, mikä kertoo siitä, että palvelua ei vielä ole osattu hyödyntää jäsenistössämme täysimääräisesti.

Viestintä

 • Julkaisimme 3 kauppakamarilehteä ja sähköisen toimintakertomuksen
 • Aktivoiduimme sosiaalisessa mediassa: LinkedIn-sivustomme sai vuoden aikana lähes 500 seuraajaa.
 • Medianäkyvyys oli huomattavasti vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna. Saimme yhteensä 142 mediaosumaa (85 mediaosumaa vuonna 2019).

Vientiasiakirjat

 • Kauppakamarin myöntämien EU:n ulkopuolisen viennin asiakirjojen määrän oli 1359 kpl vuonna 2019. Laskua vuoteen 2019 verrattuna oli täten 8%.

Jäsenten ja luottamushenkilöiden tyytyväisyyskyselyt - Rauman kauppakamari Suomen kärkeä

 • Rauman kauppakamarin jäsentyytyväisyyttä mitattiin joulukuussa 2020. Tällöin yleisarvosana kauppakamarin toiminnalle 73 vastaajan keskiarvona oli 4,01 (asteikolla 1: heikko, 5: erinomainen). Tämä toi meille toisen sijan kauppakamareiden välisessä vertailussa. Lisäksi "Suosittelisitko kauppakamarin jäsenyyttä" -mittarilla keskiarvoksi saatiin 8,32 (asteikolla 1: en missään nimessä, 10: ehdottomasti).
 • Rauman kauppakamarin luottamushenkilökysely toteutettiin myös loppuvuodesta 2020. Yleisarvosanaksi Rauman kauppakamarin edunvalvontatyölle annettiin keskiarvona 4,18. Lisäksi "Suosittelisitko Rauman kauppakamarin luottamushenkilönä toimimista" - mittarilla keskiarvolla saatiin 8,63.

Palkintoja ja tunnustuksia