Rauman kauppakamarin vuosi 2021 lukuina

Jäsenmäärä

 • Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 341.

Tapahtumat

 • Tapahtumiin osallistuttiin yhteensä yli 1070 kertaa, mikäli oli yli 400 osallistumista enemmän kuin vuoden 2020 aikana (mukana myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetut tapahtumat).
 • 15 omaa tapahtumaa ja 7 kumppaniverkoston kanssa yhteistyössä toteutettua tapahtumaa
 • Uutena tapahtumakonseptina käynnistettiin yritysten kansainvälistymistä tukeva Global+ webinaarisarja yhteistyössä Satakunnan kauppakamarin kanssa. Teemoina olivat muun muassa Brexit, USA:n markkina ja Ruotsi.
 • Kauppakamarin valiokunnat kokoontuivat yhteensä 27 kertaa ja osallistumisia kertyi yhteensä yli 260

Koulutukset ja neuvontapalvelut

 • Koulutuksia tarjottiin lähi- tai verkkototeutuksena 59 kpl ja tämän lisäksi Microsoft Office verkkokoulutuksia 18 kpl. Koulutuksiin osallistui yli 200 henkilöä ja Microsoft verkkokoulutuksiin osallistui 20 henkilöä. Lisätietoja koulutuksista täältä.

 • Jäsenillemme maksuttomia neuvontapalveluita hyödynnettiin vuoden 2021 aikana 20 kertaa, mikä kertoo siitä, että palvelua ei vielä ole osattu hyödyntää jäsenistössämme täysimääräisesti.

Viestintä

 • Julkaisimme neljä kauppakamarilehteä ja sähköisen toimintakertomuksen vuoden 2020 osalta
 • LinkedIn-sivustomme ylitti 1000 seuraajan rajapyykin ja olimme tyytyväisiä some-seuraajiemme aktiivisuuteen.
 • Medianäkyvyys oli edelleen vilkasta vuonna 2021. Saimme yhteensä 120 mediaosumaa (142 mediaosumaa vuonna 2020).

Vientiasiakirjat

 • Kauppakamarin myöntämien EU:n ulkopuolisen viennin asiakirjojen määrän oli 1428 kpl vuonna 2021, jossa nousua oli 40 % edellisen vuoteen verrattuna.
 • Palaute saadusta palvelusta vientiasiakirjojen osalta oli erittäin arvostavaa. NPS suositteluindeksi oli huippukorkea 92 (87 vuonna 2020).

Jäsenten ja luottamushenkilöiden tyytyväisyyskyselyt - Rauman kauppakamari Suomen kärkeä

 • Rauman kauppakamarin luottamushenkilökysely toteutettiin myös alkuvuodesta 2022. Yleisarvosanaksi Rauman kauppakamarin edunvalvontatyölle annettiin keskiarvona 4,41 (4,18 vuonna 2020). Lisäksi "Suosittelisitko Rauman kauppakamarin luottamushenkilönä toimimista" - mittarilla keskiarvolla saatiin 9,02 (8,63 vuonna 2020).

Palkintoja ja tunnustuksia

Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta jakaa Rauman seudulla vuosittain kansainvälistymispalkinnon​. Palkinto jaettiin vuonna 2021 täysin uudella tavalla: kuka tahansa pystyi esittämään ehdokasta. Palkintoehdokkaana voi olla vientiyrityksen lisäksi tiimi, henkilö, projekti tai teko. Ehdokkaiden taso oli erittäin korkea ja raati päätyikin jakamaan kansainvälistymispalkinnon kahdelle meriklusteriin liittyvälle toimijalle. Voittajia olivat Rauman satamatoimintoihin kytkeytyvä Port Activity App ja Tasmanian-alusten myynticase (Håkan Enlund).
​​​​​​​Lue lisää: Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto jaettiin kahtia​​​​​​​