Vaikuttaminen ja edustukset

Vuoden 2021 vaikuttaminen nivoutui vahvasti tuttuihin teemoihin. Saavutettavuus, kansainvälisyys ja osaajien veto- ja pitovoima olivat vaikuttamisen kärkiä, joiden saralla saatiin myös positiivista muutosta aikaan.

Saavutettavuuden osalta Vt8-parantaminen oli ja pysyi keskeisenä vaikuttamisen kohteena. Vt8 Turku-Pori -vaikuttajavaltuuskunta toteutti syksyllä 2021 tilaisuuden, jossa käytiin läpi vt8:n merkitystä satamien liiketoiminnalle ja logistiikalle.

Vuoden 2021 aika käynnistettiin myös Turku-Oulu-välin toimijoiden kanssa Vt8 -älytieselvitys. Selvityksen tavoitteena oli nostaa esille digitalisaation ja älykkään datan hyödyntämisen tapoja maantieverkolla. Älytieselvitys valmistui tammikuussa 2022.

Rauman kauppakamari oli myös mukana Rauman kaupungin tilaamassa kaasutankkausaseman tarvetta kartoittavassa selvitystyössä, joka valmistui keväällä 2021.


Henkilöjunaliikenteen käynnistämistä Rauma-Kokemäki-välille pidettiin esillä eri toimijoiden toimesta. Kauppakamari oli mukana teemaan liittyvässä vuoropuhelussa kuntatoimijoiden, viranomaisten ja päättäjien kanssa.


Elintarvikealan yrityksille toteutettiin yhteinen Satakunta syytä rakastua ruokaan -näkyvyyskampanja, jonka startti toteutettiin marraskuussa Säkylässä. Kampanjan ydin on dokumentaarinen lyhytelokuva, jossa säkyläläinen perhe tutustuu alan yrityksiin ja viettää upeaa kesää.

Yritys-oppilaitosyhteistyö tiivistyi entisestään.

Rauman seudun yritykset kokosivat voimansa Rauman kaupungin ja kauppakamarin tukemana: Turun yliopistolle kerättiin viiden vuoden lahjoitusprofessuuri automaatiotekniikan alalle. Ohjausryhmätyöskentely käynnistyi aktiivisesti jo ennen professorin valintaa syksyllä 2021.

Rauman kauppakamari osoitti tukensa myös Porin yliopistokeskuksen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön tiivistämiselle olemalla aktiivisesti mukana Fore UC Pori - toiminnan käynnistämisessä. Toiminnan tarkoitus on luoda entistä parempia linkkejä tutkimuksen ja tuotekehityksen saroilla eri toimijoiden välille.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen toteutettiin jo kolmatta kertaa Meillä on töitä -kesärekrykampanja, johon osallistui joukko Satakunnan suurimpia yrityksiä.

Rauman kauppakamari oli myös aktiivisena jäsenenä Rauman kaupungin ja Satakunnan ELY-keskuksen vetämässä kansainvälisten osaajien palvelupolkumäärittelyssä.


Rauman kauppakamarin sidosryhmäverkosto on laaja

Yhteistyö Satakunnan kansanedustajien kanssa on ollut jatkuvaa. Puheenjohtajien, toimitusjohtajan ja kansanedustajien säännölliset kohtaamiset jatkuivat koronatilanteesta huolimatta.

Yhteistyö kauppakamarin toiminta-alueen kuntien kanssa jatkui tiiviinä monella eri sektorilla. Vaikuttamisyhteistyötä tehtiin yhdessä Satakunnan ja Turun kauppakamarien, mutta myös muiden kauppakamareiden kanssa erityisesti saavuttavuuteen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Teknologiateollisuus ry, Rauman ja Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan ELY-keskus, TE-toimisto sekä esimerkiksi Infra ry olivat yhteistyötahoina vaikuttamisessa tai muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi tapahtumissa.


  Julkisrahoitteiset hankkeet mahdollistavat kehittämistä

  Rauman kauppakamari sai rahoitusta vuonna 2021 kolmeen hankkeeseen, joilla tuettiin seudun elinkeinoelämän menestystä.

  Satakuntaliiton rahoittama OSAKA - Osaamista kasvaville aloille - hanke keskittyi yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiseen elintarvike-, meri- sekä muovi- ja komposiittialan yritysten parissa.

  Leader Ravakan rahoittamassa Hallitukset töihin -hankkeessa autamme yrityksiä tunnistamaan, minkälainen osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityksen kehitystä sen hetkisessä elinkaaren vaiheessa sekä myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeessa tuetaan erityisesti pk-yrityksiä omistajakunnan ulkopuolisten hallitusjäsenten etsimisessä yhteistyössä Hallituspartnerit Satakunta ry:n kanssa.

  Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konseptin rakentaminen Seaside Industry Park Rauman toimijoiden kesken sai vauhtia, kun elokuussa saatiin WinNovan, SAMKin ja Rauman kauppakamarin toimille hankerahoitus, jolla voitiin palkata henkilö viemään prosessia kokopäiväisesti eteenpäin.


  Julkaisut ja kyselyt

  Koronavirusepidemian aikana olemme tehneet säännöllisesti muiden kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin kanssa jäsenyrityksillemme kyselyitä koronaviruksen vaikutuksista liiketoimintaan.

  Kauppakamariverkostossa toteutettiin osaamiskysely syksyllä 2021, jonka tuloksia tarkasteltiin myös Satakunnan tasolla.

  Lausunnot

  • Päärataryhmän kannanotto ja esitys Liikenne12:een ja valtion tuleviin talousarvioihin ja lisätalousarvioihin sekä EU:n elpymispakettiin
  • Tukilausunto rahoituksen saamiseksi UCPori-Industry Hub Satakunta -toimintaan Porin Yliopistokeskuksessa
  • Kannanotto Digiradan kaupalliseen pilotointiin Tampere-Pori-Rauma -radalla
  • Osallistuminen selvitykseen korkeakoulutuksen ja seutukaupunkien vuorovaikutuksesta
  • Lausunto Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraporttiin
  • Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032
  • Lausunto Väyläverkon kansallisesta investointiohjelmasta
  • Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
  • Mukana Satakuntaliiton lausunnoissa
   • Esitys ympäristöllisten lupamenettelyjen uudistamiseksi. Ympäristöllisten lupamenettelyjen ja niitä koskevan lainsäädännön uudistaminen on tarpeen toteuttaa erityisesti vihreän kasvun investointien varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi
   • Lausunto vuosille 2022–2030 suunnitellusta raideostoliikenteen tarjonnasta
  • Lisäksi Keskuskauppakamarin kautta oltu mukana kauppakamareiden yhteislausunnoissa koskien liikenneverkkoa, koulutuskysymyksiä ja elinkeinopolitiikkaa.

  Edustukset​​​​​​​​​​​​​​

  Rauman kauppakamarilla on edustuksia lukuisissa eri foorumeissa erityisesti Satakunnan rajojen sisällä. Alla mainittujen edustuspaikkojen lisäksi kauppakamari oli edustettuna myös useissa Satakunnassa toteutetuissa EU-rahoitteisissa hankkeissa.

  Satakunnan korkeakouluselvityksen työryhmä

  • Piispa Riikka

  Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta

  • Paasikivi Jari

  Keskuskauppakamarin valtuuskunta

  • Heinimaa Jyrki
  • Marttila Mika
  • Seppänen Jussi
  • Suominen Sakke
  • Vanamo Ari-Pekka / Rantanen Olli

  Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta

  • Wikström Janne

  Kasitieverkosto

  • Piispa Riikka

  Helsinki-Forssa-Pori -yhteysvälin neuvottelukunta

  • Piispa Riikka

  Lounais-Suomen ELVAR-varautumistoimikunta

  • Piispa Riikka

  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, MOTK ry:n hallitus

  • Piispa Riikka

  Pori/Rauma-Tampere -rataryhmä

  • ​​​​​​​Piispa Riikka

  Porin yliopistokeskuksen FORE UC Pori - tki-yhteistyön johtoryhmä

  • Janne Mokka
  • Kari Pasanen
  • Riikka Piispa

  Rauman kaupungin elinkeinoneuvottelukunta

  • Piispa Riikka / Janne Rantanen
  • Mika Marttila
  • Olli Rantanen    Rauma-Kokemäki -henkilöjunaryhmä

    • Piispa Riikka

    Rauman kaupungin koulutusverkosto

    • Piispa Riikka

     Raumalaisen kaupan ja tekniikan kannatussäätiö

     • Marttila Mika
     • Sieviläinen Jorma
     • Piispa Riikka

     Satakorkean neuvottelukunta

     • Piispa Riikka

     Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta

     • Junnila Päivi

     Satakunnan Korkean Teknologian Säätiön valtuuskunta

     • Suistio Timo

     Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä

     • Piispa Riikka

     Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR

     • Piispa Riikka/ Junnila Päivi

     Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

     • Junnila Päivi, varajäsen Riikka Piispa

     Suomi tarvitsee Satakunnan -ryhmä

     • Piispa Riikka

     Taitaja 2022 -neuvottelukunta

     • Piispa Riikka

     WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy, hallitus

     • Piispa Riikka