Tiedotteet ja tarinat

Tervetuloa tutustumaan ajankohtaisiin asioihin ja jäsentemme menestystarinoihin!
Työharjoittelija Magdalena Czepirska ja kansainvälisyyskoordinaattori Mia-Maria Mattila haluavat auttaa kansainvälisiä osaajia kotiutumaan Raumalle.

Kansainväliset osaajat osaksi yhteisöä

Rauman seutu kärsii muun Suomen tavoin osaajapulasta, jonka ennustetaan tulevina vuosina pahenevan. Yhä useampi yritys tarvitsee kansainvälisiä osaajia avukseen. Miten rekrytointia voisi helpottaa ja miten varmistaa, että osaaja jää Raumalle? Näissä kysymyksissä auttaa maaliskuussa toimintansa aloittanut International House Rauma.

Lue lisää

Hallitusohjelma vahvistaa Suomen kasvua ja kilpailukykyä

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kiittää hallitusta rohkeasta otteesta parantaa Suomen kilpailukykyä ja vahvistaa työllisyyttä, kasvua ja julkista taloutta. Hallitusohjelmaan linjatut työmarkkinoiden joustot sekä ansio- ja sosiaaliturvan muutokset ovat pohjoismaisen työlinjan mukaisia uudistuksia. Työperäiseen maahanmuuttoon odotettiin enemmän vauhditusta, mutta kokonaisuudessaan Romakkaniemi pitää tuoretta ohjelmaa odotettuna ja tarpeellisena loikkana kasvun tielle.

Lue lisää

LÄNTISEN SUOMEN TEOLLISUUS INVESTOI KYMMENILLÄ MILJARDEILLA
– Nukkuuko liikennesektori ruususen unta?

Läntinen teollisuusvyöhyke käy läpi historiallisen suurta investointiaaltoa. Tornionjokilaaksosta Pohjanmaan ja Satakunnan kautta Turkuun ulottuvalla vyöhykkeellä investoidaan vuosikymmenen loppuun mennessä kymmenillä miljardeilla euroilla teolliseen tuotantoon ja energiaan – koko Suomen kasvuun. Jo nyt alue tuottaa kolmasosan Suomen viennin arvosta. Jatkossa on mahdollisuus merkittävään kasvuun, kunhan asiat tehdään oikein. Läntisen teollisuusvyöhykkeen kauppakamarit: Lappi, Oulu, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Rauma ja Turku ovat toteuttaneet yhdessä Destian kanssa tulevaisuuskatsauksen, joka avaa tätä kehityskulkua. Nyt on myös ensimmäistä kertaa kartoitettu koko länsirannikon käynnistyvien yksityisten investointien volyymi.

Lue lisää

Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Vesa Valtonen kuvattuna Säkylässä.

Suomalaiset yhteistyöosaamisen ytimessä

Elämme isojen muutosten aikaa, globaalit haasteet ovat läsnä jokapäiväisessä arjessa. Tuore Nato-jäsenyys luo Suomelle turvaa ja mahdollisuuksia. Porin prikaatin komentaja prikaatikenraali Vesa Valtonen tuntee valmiuden, varautumisen ja yhteistyön merkityksen.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa ja ladattavissa nettiversiona.

Lue lisää

Satakunta on avoin kaikille Naton ja kansainvälisen maanpuolustuksen hankkeille

Tammikuusta 2023 saakka Satakunnassa on kokoontunut kuntajohtajien ehdotuksesta Satakuntaliiton koolle kutsumana Nato-koordinaatioryhmäksi nimetty yhteistyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on ollut koordinoida Satakunnan alueen mahdollisuuksia niin puolustuksellisen kuin teknologisenkin Nato-yhteistyön osalta Suomen tullessa Naton täysjäseneksi.

Lue lisää

Ydinvoiman tietotaidosta tulevaisuuden vientituote

Maailma sähköistyy entistä nopeampaan tahtiin, mikä vaatii laajempia panostuksia energiantuotantoon. Omavaraisuus, luotettavuus ja puhtaat raaka-aineet yhdessä avoimen vastuullisuuden kanssa ovat ydinvoimatuotannon vahvuuksia. TVO Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua nostaa esiin mahdollisuuden, että vuosikymmenien aikana kerätyt tutkimusmenetelmät voivat olla tulevaisuudessa yksi Suomen vientituotteista.

Lue lisää

Rauman kauppakamarin toimitusjohtajan sijaiseksi valittu diplomi-insinööri Janne Ussa

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa jää 1.9.2023 lähtien vuoden kestävälle opintovapaalle. Sijaiseksi on huhtikuussa valittu diplomi-insinööri Janne Ussa. Ussa aloittaa perehtymisen tehtävään huhtikuusta lähtien ja virallinen työssä aloituspäivä on 21.8.2023.

Lue lisää

Kestävän teollisuuden liiketoimintaedellytyksien vahvistamista yhteistyössä – tiekartta viitoittaa jatkotoimenpiteet

Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Rauman kauppakamari ja Rauman satama käynnistivät syksyllä 2022 selvitystyön kestävän teollisen liiketoiminnan, erityisesti bio- ja kiertotalouden edistämis- ja kasvumahdollisuuksista eteläisessä Satakunnassa. Yhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena on Rauman seudulla sijaitsevan yritystoiminnan resurssiviisaan kasvun ja uusien investointien mahdollistaminen. Selvitystyön tuloksia esiteltiin tiistaina 18.4. Rauman kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Lue lisää

Rauman kauppakamarin vuosikertomus 2022 on nyt julkaistu

Rauman kauppakamari on yksi Suomen 19 itsenäisestä kauppakamarista. Jälleen on toimintavuosi on saatu paketoitua - vuosikertomus 2022 sähköisenä olkaa hyvät!

Lue lisää

Nokia ja Rauma solmivat yhteistyösopimuksen

Vihreä siirtymä sekä vastuullisuus- ja ilmastotavoitteet luovat valtavan potentiaalin kestävän teollisuuden kasvulle ja investoinneille Suomessa. Kuntien roolina on jatkossa entistä enemmän yritystoiminnan kasvun mahdollistaminen sekä huolto- ja toimintavarmuusnäkökulmien huomioiminen. Rauman kaupungin, Nokian kaupungin, Rauman Satama Oy:n, Rauman kauppakamarin, Tampereen kauppakamarin ja Verte Oy:n edustajat ovat neuvotelleet elinvoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhteisestä kehittämisestä.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa ja ladattavissa nettiversiona.

Lue lisää

Jäänmurtajahankinnoista on päätettävä alkavalla vaalikaudella

Metsäteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry, Keskuskauppakamari ja kauppakamariryhmä vetoavat, että jäänmurtajahankinnoista päätetään Suomessa tulevalla hallituskaudella. Suomen vanhenevaa jäänmurtokalustoa on uusittava vähäpäästöisemmillä ja nykyaikaisten rahtialusten tarpeisiin vastaavilla jäänmurtajilla. Hankintojen avulla taataan Suomen ulkomaankaupan sujuvuus ja toimivuus pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisää

Naisjohtajakatsaus | Naisten osuus EU-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden hallituksissa ylitti jo 32 prosenttia – Suomi edelleen kansainvälisen hallitus- ja johtoryhmävertailun kärkisijoilla
17.03.2023

Naisten osuus EU-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien pörssiyhtiöiden hallituksissa kasvaa kovaa vauhtia, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Nyt jo yli puolessa jäsenmaista naisten osuus hallituksen jäsenistä on yli 30 prosenttia. Johtoryhmätasolla naisten osuuden kasvu ei ole yhtä nopeaa. Toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana nainen on edelleen harvinaisuus. Minna Canthin ja tasa-arvon päivän alla Keskuskauppakamari haluaa muistuttaa, että kiintiödirektiivin voimaantulo ei ole syy lopettaa elinkeinoelämän oma-aloitteista työtä naisjohtajuuden edistämiseksi.

Lue lisää

Jäänmurtajahankinnat ovat kriittinen osa liikenne- ja teollisuuspolitiikkaa - vuoden 2023 aikana tulisi perustaa jäänmurtajahankinnan työryhmä

Ympärivuotisesti ilman katkoksia kulkeva rahtiliikenne on välttämättömyys Suomen saavutettavuudelle ja ulkomaankaupalle. Tämä ei toteudu ilman joustavaa ja suorituskykyistä jäänmurtajakalustoa. Suomen vanhimmat jäänmurtajat ovat elinkaarensa lopussa. Suurin osa kalustosta on tehty jo ennen 1990-luvun puoliväliä. Tulevalla hallituskaudella on tehtävä päätös vanhinta kalustoa korvaavien jäänmurtajien hankinnasta ja tunnusteltava tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin kanssa hankintojen osalta. Ruotsin tavoitteena on kahden jäänmurtajan tilaaminen tämän vuoden aikana.

Lue lisää

Sari De Meulder, Rauman kauppakamarin hallituksen puheenjohtajaEuroports Finland Oy:n toimitusjohtaja

Maailman akseli vinksallaan

Moni varmasti toteaa, että olipa 2022 erikoinen vuosi. Maailma kääntyi lähes akseliltaan, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Eipä sitä heti olisi kuvitellut millaiset seuraukset sillä on meidän jokaisen elämään; energiakriisi, inflaatio laukkaa kuin huomista ei tulisi sekä globaalit heijasteet yritysten elämään logistiikan ja komponenttitoimitusten viivästyksinä. Tilanne on haastanut meistä jokaisen miettimään tekemistään uusin silmin.

Lue lisää

Kuva: Canva

Satakunnassa käynnistyy ensi syksynä moderni, yrityselämälähtöinen elintarviketuotantoon suuntautuva insinöörikoulutus

Satakunta on yksi Suomen monipuolisimmista ja merkittävimmistä elintarvikemaakunnista. Maakunnasta on kuitenkin puuttunut elintarviketeollisuuden ja ruoantuotannon osaamisen kasvattamiseen tähtäävä ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa syksystä 2023 lähtien elintarvikealalle suuntautuvan amk-insinöörikoulutusta vastaten koulutustarpeeseen maakunnassa ja laajemminkin läntisessä Suomessa. Koulutus on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan kiinteässä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Lue lisää

Aitiopaikalla muutosvoimien maailmassa

Globaalit muutosvoimat ovat viime vuosina puhaltaneet vahvoina. Koronapandemia ja sitä seurannut venäjän hyökkäys ukrainaan muuttivat maailmaa monelta kantilta. Juuri nyt energiakriisi luo kovat paineet koko Euroopan ylle ja taantuman uhka näyttää väistämättömältä. Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn on aitiopaikalla, kun puhutaan muutosvoimien merkityksestä.

Lue lisää

Kauppakamarien vientijohtajakysely: Vihreä siirtymä vahvistaa yritysten vientinäkymiä selvästi eniten – yrityksistä 64 prosenttia sanoo vientinsä kasvavan tänä vuonna

Kauppakamarien vientijohtajakyselyn mukaan viime syksyyn verrattuna yritysten vientinäkymät ovat parantuneet; nyt yrityksistä 64 prosenttia sanoo vientinsä kasvavan vuonna 2023, kun syksyllä näin arvioi 54 prosenttia yrityksistä. Yritysten vientinäkymiä vahvistavat kyselyn mukaan selvästi eniten energiamurroksen myötä syntyvät puhtaan teknologian kasvavat markkinat. Keskuskauppakamarin mukaan juuri nyt on kriittinen hetki vahvistaa yritysten kilpailukykyä, jotta suomalaisyritykset saavat etumatkan vihreän siirtymän merkittäviin markkinamahdollisuuksiin.

Lue lisää

Rauman kauppakamarin toimitusjohtajalle etsitään sijaista opintovapaan ajaksi

Sinustako aktiivinen vaikuttaja Rauman alueen elinkeinoelämälle? Haussa Rauman Kauppakamarin toimitusjohtajan opintovapaan sijainen, joka edustaa noin 350 jäsenyritystä. Rauman kauppakamarin päätehtävä on tehdä töitä Rauman talousalueen elinkeinoelämän entistä parempien toimintaedellytyksien eteen Rauman talousalueella, maakunnallisesti ja valtakunnan verkostoissa.

Lue lisää

Esko Poikela ja Vesa Lakaniemi olivat tiiviisti visioimassa tulevaa työpajassa 17.1.

Kestävän teollisuuden liiketoimintaedellytyksien visiointia yhteistyössä

Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Rauman kauppakamari ja Rauman satama käynnistivät syksyllä 2022 selvitystyön kestävän teollisen liiketoiminnan, erityisesti bio- ja kiertotalouden edistämis- ja kasvumahdollisuuksista eteläisessä Satakunnassa. Yhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena on Rauman seudulla sijaitsevan yritystoiminnan resurssiviisaan kasvun ja uusien investointien mahdollistaminen.

Lue lisää

Kauppakamarien valitsema Vuoden 2022 kouluttaja on Ismo Salminen

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kehityksestä vastaava johtaja, varatuomari Ismo Salminen on valittu Vuoden kouluttajaksi. Valinnan teki kauppakamarien valtakunnallinen koulutuspooli, joka perustelee päätöstään Ismon vankalla asiantuntemuksella ja rennolla koulutustyylillä.

Lue lisää

Mitä sähköpula tarkoittaa ja kuinka varautua kiertäviin, hallittuihin sähkökatkoihin?

Suomen sähköjärjestelmä toimii, kun sähköntuotanto ja sähkön kulutus ovat yhtä suuria. Sähkön riittävyyteen vaikuttavat sekä tuotannon että kulutuksen määrät. Tänä talvena voi olla edessä tilanteita, että Suomessa sähkönkulutus on suurempaa kuin tuotanto eikä naapurimaista saada ostettua riittävästi sähköä: syntyy sähköpula. Tässä artikkelissa tiivis tietopaketti yrityksille siitä, milloin sähköpula on mahdollinen ja miten varautua kiertäviin, hallittuihin sähkökatkoihin.

Lue lisää

TEKSTI: MARKO ÖSTMAN KUVAT: LEENA LOUHIVAARA

Aitiopaikalla muutosvoimien maailmassa

Globaalit muutosvoimat ovat viime vuosina puhaltaneet vahvoina. Koronapandemia ja sitä seurannut Venäjän hyökkäys Ukrainaan muuttivat maailmaa monelta kantilta. Juuri nyt energiakriisi luo kovat paineet koko Euroopan ylle ja taantuman uhka näyttää väistämättömältä. Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn on aitiopaikalla, kun puhutaan muutosvoimien merkityksestä.

Lue lisää

Keskuskauppakamari: Sähköä säästettävä kaikin keinoin – 85 prosenttia yrityksistä ilmoittaa sähkökatkoista aiheutuvan yritykselle haittaa

Mahdolliset kiertävät sähkökatkokset aiheuttavat yrityksille merkittävää haittaa, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Jopa 85 prosenttia yrityksistä kertoi, että kiertävät sähkökatkokset aiheuttavat joko merkittävää tai vähintäänkin hieman haittaa. Yrityksistä 37 prosenttia on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin, mutta 55 prosenttia yrityksistä ei ole toistaiseksi vielä varautunut mitenkään.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa nettiversiona!

Lue lisää

Rauman kauppakamarin hallitus vuodelle 2023 valittu – tulevaisuuden skenaariotyö yksi vuoden keskeisiä toimenpiteitä

Rauman kauppakamarin syyskokous kokoontui keskiviikkona 7.12. Länsi-Suomen Osuuspankin kokoustiloissa linjaamaan tulevaa vuotta sekä tekemään keskeiset luottamushenkilövalinnat. Uutena puheenjohtajana aloittaa Euroports Finland Oy:n toimitusjohtaja Sari De Meulder.

Lue lisää

Palkinnon vastaanottivat Posiva Solutions Oy:stä Pasi Tuohimaa ja Sanna Mustonen.

Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto Posiva Solutions Oy:lle

Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta jakaa Rauman seudulla vuosittain kansainvälistymispalkinnon​. Palkinto ojennetaan tunnustuksena esimerkillisestä kansainvälisyyden toteuttamisesta​. Tänä vuonna palkinnon sai Posiva Solutions Oy, joka myy osaamista ja teknologioita liittyen ydinpolttoaineen loppusijoitukseen globaalisti.

Lue lisää

Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkintokisan finalistit on valittu – kolmen kovan ehdokkaan kisa käydään 7.12.2022

Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta jakaa Rauman seudulla vuosittain kansainvälistymispalkinnon​. Palkinto ojennetaan tunnustuksena esimerkillisestä kansainvälisyyden toteuttamisesta. Finaalikolmikkoon on valittu JPT Serco Oy, Posiva Solutions Oy ja Tammiston Puu Oy. Kannustavan tunnustuksen saa Rauman kaupungin International House -konsepti.

Lue lisää

Kuvassa Rauman kauppakamarin puheenjohtaja, Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Mika Marttila, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa ja Rauman Nuorkauppakamarin Pro Rauma -säätiön ILO-rahaston puheenjohtaja Johanna Lainio.

Rauman kauppakamari lahjoitti juhlavuoden kunniaksi merkittävän summan seudun lasten ja nuorten harrastamisen tueksi

Rauman kauppakamari täytti 40 vuotta jo vuonna 2021, mutta juhlia päästiin viettämään vasta marraskuussa 2022. Kutsuvierastilaisuutena järjestetyn hyväntekeväisyysgaalan illalliskorttien tuotoista ja yhteistyökumppaneilta saadusta tuesta kerrytettiin merkittävä, 16 100 euron summa Rauman seudun lasten ja nuorten harrastamisen tueksi.

Lue lisää

Rauman meriverkostopäivä järjestettiin jälleen Merimäellä 8.11.2022 lähes 250 osallistujan voimin

Meriklusteri on vahva ja kiinni tulevaisuuden kasvussa! Meriklusterin moniulotteisuus oli vahvasti läsnä vuoden 2022 Meriverkostopäivässä, joka järjestettiin 8.11. Rauman Merimäellä. Tapahtuma toi yhteen koko meriklusterin toimijakentän veturiyrityksistä alan opiskelijoihin lähes 250 osallistujan voimin.

Lue lisää

Vuoden 2021 meriverkostopäivään osallistui päivän mittaan noin 200 henkilöä.

Marraskuinen Rauman Meriverkostopäivä vahvasti linjassa Rauman kasvustrategian kanssa

Rauman kaupungin vision mukaan 2030-vuoden Rauma on vahva ja vaikuttava sekä luonnikas ja lumoava. Se rakentuu muun muassa heistä, jotka kasvavat tämän päivän perheissä ja opiskelevat seudun oppilaitoksissa – ja jotka halutaan jäävän seutukunnalle asumaan opiskelujen jälkeenkin. Vuoden 2022 Meriverkostopäivät on tapahtuma, jossa meriklusterin yritysten lisäksi toisena tärkeänä kohdeyleisönä ovat juuri tulevaisuuden tekijät ja nuoret opiskelijat.

Lue lisää

Kauppakamarit: Liikenneverkkoja ja liikenteen palveluita kehittämällä kohti hiilineutraalia ja kilpailukykyistä Suomea

Suomen liikenneverkkojen korjaus- ja investointivelka jatkaa kasvuaan. Kauppakamarien mukaan liikenneinfra on ollut helppo kohde leikkauksille ja loppulasku jää tulevien sukupolvien maksettavaksi. Suomi menettää koko ajan asemiaan kilpailussa verrokkimaihin kuten Ruotsiin nähden ja Suomen houkuttelevuus yritysten sijaintipaikkana vähenee. Tuoreessa selvityksessä esitetään myös visio tulevaisuuden liikennejärjestelmästä.

Lue lisää

Kasvua kestävältä pohjalta

Oras Group on kasvanut viimeisen lähes kahdeksan vuosikymmenen aikana kansainväliseksi oman alansa johtavaksi brändiksi. Toimintaa ohjaa strategian mukaiset fokusalueet. Osaava henkilöstö, investoinnit ja jatkuva asiakaslähtöinen kehitystyö ovat kasvun kulmakiviä.

Lue lisää

Kauppakamarikysely: Kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu hirvittävät

Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden energiakustannusten kanssa ja synkkenevät näkymät taloudessa vaikuttavat laajasti suomalaisiin yrityksiin. Kauppakamarien tuoreesta kyselystä selviää, että kohonneet sähkön hinnat vaikuttavat heikentävästi noin 72 prosenttiin yrityksistä ja korkojen nousu huolettaa noin 64 prosenttia yrityksistä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 76 prosenttia odottaa yrityksensä tuotantokustannusten kohoavan loppuvuoden aikana. Hyvä työllisyys kannattelee jossain määrin taloutta, mutta kipupisteenä on pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso sekä yritysten osaajakohtaanto.

Lue lisää

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva: Liisa Takala.

Väärinkäytöksiä ehkäisevät ilmoituskanavat lakisääteisiksi – suurilla yrityksillä kolmen kuukauden siirtymäaika

Keskuskauppakamari suhtautuu pääosin positiivisesti hallituksen eiliseen esitykseen ilmoittajansuojelua koskevaksi lainsäädännöksi (ns. whistleblowing-sääntely). Ilmoittajien suojelua koskeva sääntely velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin yritykset ja julkisyhteisöt perustamaan työntekijöilleen sisäisen ilmoituskanavan epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen. Yritysten kannattaa aloittaa valmistautuminen lainsäädännön vaatimuksiin viimeistään nyt, sillä siirtymäaika on suhteellisen lyhyt, suurilla yrityksillä vain kolme kuukautta lain voimaantulosta.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa nettiversiona!

Lue lisää

Kansainvälistymällä kasvuun - kauppakamareiden kansainvälistymisviikko 31.10.-4.11.2022


Valtakunnallinen kauppakamareiden kansainvälistymisviikko nostaa esille kansainvälistymisen merkitystä yritystoiminnalle monesta eri näkökulmasta.​​​​ Luvassa tapahtumia ja weninaareja maanantaista perjantaihin mm. vientimarkkinoihin, rahoitukseen ja kv-osaajiin liittyen.

Lue lisää

Kauppakamarikysely: Yli puolet vientiyrityksistä näkee viennin kasvavan tulevana vuonna – kohonneet kustannukset vientiyritysten kiusana

Yli 54 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan ensi vuonna, osoittaa kauppakamarien vientijohtajakysely. Pahimpina viennin esteinä yritykset pitävät kohonneita kustannuksia sekä logistisia häiriöitä. Vientinäkymiä toisaalta vahvistaa vahva tilauskanta sekä markkinaosuuksien voittaminen. Kiinan koronasulut vaikuttavat yhä vientinäkymiin yli 75 prosentilla yrityksistä.

Lue lisää

Kuvia Yrittäjägolf-tapahtumasta 24.8.2022

Lue lisää

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työllisyyden suunta painumassa alaspäin

Työllisyys on edelleen Suomessa korkealla tasolla, mutta suhdannetilanne on työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti viime kuukausina. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan kasvu kertoo menneestä hyvästä kehityksestä ja työllisyyden suunta on nyt kääntymässä suhdanteen mukana alaspäin. Koronakriisin jälkeiseen palautumiseen liittyvät helpot suhdannepaukut alkavat olla käytetyt ja inflaatio syventää suhdannetta entisestään latistaen jatkossa myös työvoiman kysyntää.

Lue lisää

Kuvia Eloriihestä 2022

Kivikylän Kotipalvaamolla vietettiin Eloriihtä, Rauman kauppakamarin luottamushenkilöiden iltaa kesäisissä tunnelmissa 18.8.2022 kolmenkymmenen ihmisen voimin. Kiitos Oma Säästöpankille yhteistyökumppanuudesta!

Lue lisää

Tervetuloa päivittämään osaamisesi - syksyn koulutuskalenteri on nyt julkaistu!

Syksyn koulutuskalenteri on nyt julkaistu! Luvassa useita ajankohtaiskoulutuksia etäyhteyksin sekä lähitoteutuksina.

Lue lisää

Luotettava ja kustannustehokkaasti toimiva toimitusketju on vientiyrityksen peruspilari

Globaalisti toimivat kuljetus­verkostot oli viritetty huippuunsa ennen koronapandemian alkua. Kaksi vuotta sitten alkanut pandemia osoitti kuljetusverkostojen haavoit­tuvuuden karulla tavalla. Toimitus­aikojen merkittävä kasvu ja epätäs­mällisyys yhdistettynä konttipulaan ja Euroopassa krooniseksi muuttu­neeseen kuljettaja pulaan vaikeuttavat yritysten toimintaa edelleen raskaasti.

Lue lisää

Kauppakamarikysely: Sodan vaikutukset jakavat yritykset voittajiin ja häviäjiin – joka kolmannes ilmoitti kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna.

Ukrainassa käytävä sota nostaa yritysten kustannuksia ja heikentää kannattavuutta, mutta keskimäärin tunnelmat ovat säilyneet kohtalaisen vireinä, selviää kauppakamarien talouskyselystä. Inflaatiopaineet jatkuvat, sillä yli 72 prosenttia vastanneista yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintojaan seuraavan neljän kuukauden aikana. Palkansaajien ostovoiman supistuminen näyttää väistämättömältä. Vaikka keskimäärin yritysten näkymät ovat jopa parantuneet verrattuna maaliskuussa tehtyyn kauppakamarikyselyyn, vaihtelevat arviot ratkaisevasti eri toimialoilla. Rakennusalalla peräti 40 prosenttia luonnehtii tunnelmia pessimistiseksi. Sen sijaan palveluloimialoilla näkymät ovat tuntuvasti valoisammat koronarajoituksien jäätyä taakse.

Lue lisää


Keskuskauppakamarin hankejohtaja Panu Vesterinen. Kuva: Elmo Eklund. ​​​​​​​

Keskuskauppakamari: Hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn - näillä keinoilla yritykset voivat ehkäistä hybridivaikuttamista

Maailmalla on eletty jo pitkään yrityksiin kohdistuvan tietojen kalasteluyritysten kulta-aikaa ja vallitseva maailmantilanne voi pahentaa jo ennestään vaikeaa tilannetta. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten käsittelyajan pitkittyminen voi altistaa erityisesti Venäjän vastatoimille hybridivaikuttamisen muodossa. Pahimmillaan hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn. Keskuskauppakamari on koonnut yrityksille kymmenen keinoa hybridivaikuttamisen ehkäisemiseksi.

Lue lisää

Kesätyöntekijöiden sitouttaminen yrityksiin on yksi tärkeimmistä rekrytointikeinoista – Rauma Race ja Suomen suurin kesätyöntekijäsauna järjestetään 16.6.2022

Rauman seudulle saapuvat lukuisat kesätyöntekijät toivotetaan tervetulleiksi Rauma Race -suunnistuksen ja Suomen suurimman kesätyöntekijäsaunan merkeissä nyt toista kertaa. Kovassa kilpailutilanteessa työnantajilla on entistä suurempia toiveita löytää kesätyöntekijöiden joukosta tulevaisuuden vakiosaajia. ”Meillä on töitä” -kesärekrykampanjan mobiilipelin tuloksista selviää muun muassa, mitkä tekijät saisivat harkitsemaan muuttoa maakuntaan ja mitkä seikat nähdään omina vahvuuksina työelämässä.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa nettiversiona!

Lue lisää

Keskuskauppakamarin johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari. Kuva: Liisa Takala. ​​​​​​​

Keskuskauppakamari: Kiinan vientikauppa vaikeutuu, riskit logistisen kriisin eskaloitumiselle - ongelmat jääneet sodan varjoon

Kiinan kasvaneet ongelmat ovat jääneet osin Ukrainan sodan varjoon. Keskuskauppakamari varoittaa, että ongelmat ovat valtavia ja ne vaikeuttavat merkittävästi vientikauppaa ja uhkaavat pahentaa jo ennestään vakavaa logistista kriisiä. Maassa on äärimmäisen tiukat koronatoimet ja osa tehtaista on suljettu tai puoliteholla sulkujen ja toimitusvaikeuksien vuoksi. Sulkujen alettua huhtikuussa vientiyritysten tarvitsemien alkuperätodistusten määrä Kiinaan putosi 47 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2021.

Lue lisää

Lounais-Suomen kauppakamarit selvittivät yritysten varautumista:
Lisää yhteistyötä ja tukea yritysten varautumiseen tarvitaan

Tapahtumat Ukrainassa ovat nostaneet varautumisen ja huoltovarmuusasiat yritysten agendalle uudella tavalla.

Lue lisää

Satakunnan päässälaskumestari 2022

Tänä vuonna ratkottiin jo kahdeskymmenes Satakunnan päässälaskumestari!

Lue lisää

Matematiikan Päässälaskumestari -kilpailun Rauman seudun finaali järjestetään tänä vuonna hyvässä yhteistyössä seudun yritysten kanssa Olkiluodon Vierailukeskuksessa

Matematiikan päässälaskumestari on Satakunnassa vuosittain MAOL-Rauma Ry:n järjestämä yläkoulun 8.-luokkalaisten ja lukion 1.-vuosikurssin päässälaskutaitoa mittaava kisa. Kisan ennakkokarsinnat on pidetty alkuvuodesta. Rauman finaali toteutetaan torstaina 5.5. klo 13.00-14.30 Olkiluodon Vierailukeskuksessa. Paikalle on tulossa kisaamaan lähes 40 nuorta Rauman seudun oppilaitoksista sekä tapahtumaa tukevien yritysten edustajia. Tapahtumaa tukee Rauman kauppakamarin ICT-valiokunnan kautta aktivoitunut yritysten joukko: Alfa Laval Aalborg Oy, Kongsberg Maritime Finland Oy, Ouman Oy, Rauman kauppakamari, Rauma Marine Contructions Oy, Steerprop Oy ja TVO-konserni.

Lue lisää

Konseptin kehittämisen ydinryhmä kokoontui ennen pääsiäistä Rauman meriteollisuuspuistossa. Kuvassa vasemmalta oikealle Hanna-Kaisa Desavelle (WinNova), Teppo Lundell (SAMK), Teija Harju (WinNova), Päivi Junnila (Rauman kauppakamari), Lasse Schultz (WinNova), Kristiina Ekholm (Kongsberg Maritime Finland Oy), Riitta Tempakka (SAMK), Riikka Piispa (Rauman kauppakamari) ja Johanna Peltomaa (Rauma Marine Constructions Oy).

Yhteistyö veturiyritysten ja oppilaitosten välillä lähtenyt hyvin käyntiin: ensimmäiset konkreettiset askeleet on jo otettu

Oppimisympäristön tekemisen ytimessä on ratkaisujen kehittäminen osaajapulaan ja osaamistarpeisiin. Yhteistyö veturiyritysten ja oppilaitosten välillä on lähtenyt hyvin käyntiin ja ensimmäiset konkreettiset askeleet on jo otettu. Ensimmäiset työssäoppimisjaksot starttaavat, monenlaisia tapahtumia järjestetään ja lisää yrityksiä houkutellaan mukaan.

Lue lisää

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin laskuri: Satasen palkankorotuksesta jopa alle puolet käteen

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen korkea verokiila, eli työllistämisen kustannukset ovat korkeat suhteessa työntekijälle käteen jäävään palkkaan. Keskuskauppakamari on päivittänyt työllistämisen kustannuksia havainnollistavan verokiilalaskurin, jolla jokainen voi tarkastella omaa verokiilaansa ja katsoa paljonko palkankorotuksesta jäisi verojen ja maksujen jälkeen käteen.

Lue lisää

Rauman kauppakamarin vuosikertomus 2021 on nyt julkaistu

Rauman kauppakamari on yksi Suomen 19 itsenäisestä kauppakamarista. Neljäskymmenes toimintavuosi on vihdoin saatu paketoitua - vuosikertomus 2021 on julkaistu tällä kertaa sähköisenä.

Lue lisää

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala

Kiina punnitsee Venäjän hyökkäyssodan seurauksena taloudellisia riskejä – alkuperätodistuksissa iso pudotus

Kiinan liiketoimintaympäristö on hankaloitunut ja politisoitunut sekä koronakriisin että kasvaneiden suurvaltajännitteiden myötä. Kauppakamarien asiakirjatilastoista selviää, että alkuperätodistusten määrä Kiinaan on vähentynyt merkittävästi ja pudonnut maaliskuussa 43 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021. Keskuskauppamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka varoittaa, että vaikka liiketoimintaympäristö on muutoksessa ja lännen ja Kiinan välinen yhteydenpito on entistä vähäisempää, Kiina-tietämys Suomessa ei saa heiketä.

Lue lisää

Uusin kauppakamarilehti on julkaistu!

Uusin lehti luettavissa nettiversiona! Tutustu mm. Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikelan ajatuksiin johtamisesta.

Lue lisää


Arkistoidut artikkelit